arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En eller flera universitetslektorer i handelsrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Ämnet handelsrätt är en del av Företagsekonomiska institutionen.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning. Handelsrättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten medför särskild närhet till ekonomiämnena, i synnerhet till företagsekonomi. Detta skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten och den föreliggande utlysningen ska ses i ljuset av denna strävan.

Den handelsrättsliga undervisningen riktar sig till studenter som inte läser jurist­programmet. Bland studenterna finns blivande ekonomer, personalvetare, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper. Utbildning bedrivs dels på grundläggande nivå dels genom campusförlagda kurser, dels genom kurser som erbjuds på distans. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, bl.a. ekonomprogrammet.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, examination och kursadministration. Mot bakgrund av expanderande verksamhet inom handelsrättslig undervisning och forskning har institutionen ett brett behov av förstärkt bemanning. Undervisning inom översiktskurser ingår. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och erfarenhet av att undervisa på engelska.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Curriculum Vitae
- Bilageförteckning
- Doktorsexamensbevis
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Reflektion avseende tvärvetenskapligt samarbete
- Redovisning av pedagogiska meriter
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
- Pedagogisk reflektion
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska publikationer som åberopas
- Lista med referenspersoner

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/lektornetworkver2.pdf/d04fe55b-5797-4f71-b35d-9ba659e25b7b

Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på svenska. Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagorna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/1196.

För ytterligare information:


https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570&kategoriId=248
https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/aoriktlinjerrev130307uppdat140404.pdf/c7b8b668-fbf0-4630-b7e3-05174f46d212

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Ann-Christine Petersson Hjelm,
tel: 018-471 1359, e-post: ann-christine.hjelm@fek.uu.se.

För frågor gällande anställningsförfarandet, vänligen kontakta fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, e-post: samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2021, UFV-PA 2021/1196.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-01-01 Tillsvidareanställning