arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En eller flera biträdande universitetslektorer i utvecklingsstudier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  21 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i närmare 400 år.

Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: http://www.statsvet.uu.se.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf">https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom utvecklingsstudier. Anställningen medger undervisning upp till 50% av arbetstiden. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Även undervisning på andra kurser som ges vid institutionen kan förekomma. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. De resterande 50% av arbetstiden ska ägnas åt forskning.

Arbetsuppgifterna innebär även att följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Stor omsorg kommer även att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

Ansökningsbrev, bilageförteckning, curriculum vitae, en redovisning av vetenskapliga meriter,  publikationsförteckning, en redovisning av pedagogiska meriter samt en redovisning av övriga meriter. Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas.  En lista på referenspersoner ska också finnas.

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/Sökandeinstruktioner+Biträdande+universitetslektor+Samfak+kompl.+riktlinjer+AO+rev+21-11-11.pdf/b70c46f7-7eb7-ee2f-32af-9abd4508babd

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2021/4206.

För ytterligare information:

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-20210422.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf">https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfak-kompl.-riktlinjer-ao-rev-21-11-11.pdf

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Li Bennich-Björkman, telefon 018-4713456 e-post: Li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2022, UFV-PA 2021/4206.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse Visstidsanställning