arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En doktorandplats i svenska inom området Utbildningsvetenskapliga studier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Presentation av ämnet


Ämnets forskningsprofil har ett fokus på samspelet mellan olika sociala kontexter och språkliga uttrycksformer, ofta sådana som berör språksocial förändring. Detta sker utifrån tre överlappande forskningsinriktningar. Den första inriktningen rör språk och globalisering. Här finns ett intresse för flerspråkighet relaterad till t.ex. migration, nyanlända och arbetskraftens rörlighet. Detta har språksociala konsekvenser på många områden, t.ex. för svenska som andraspråk i utbildningssituationer och för många yrken. Den andra forskningsinriktningen är direkt inriktad på lärande och språkutvecklande arbete i olika skolformer, från förskola till gymnasium och högskola. Den tredje inriktningen rör språk och makt. Det tar ofta sikte på språknormerande sammanhang, som språknormering i genusfrågor. Även det (multimodala) språk som används för styrning, t.ex. för resultat- och kvalitetsmätningar i skolan, beforskas. Utbildningsvetenskapliga och didaktiska frågor kan, som framgår, tematiseras i alla tre forskningsinriktningarna, vilket vi tycker är viktigt.

Vad gäller undervisning är svenska en del av två stora utbildningsprogram vid Södertörns högskola, dels högskolans olika lärarprogram (från förskola till ämneslärare på gymnasiet), dels kommunikatörsprogrammet. 

Presentation av Utbildningsvetenskapliga studier


Svenska är en del av forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden, i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, inbegripet allmän- och ämnesdidaktik, alltså sådana forskningsproblem som vuxit fram sprungna ur professionen, dvs. hur undervisning, utbildning, fostran och lärande knutna till lärarprofessionen kan och bör förstås.

För fullständig information, följ länken nedan: 

https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

 

Sista ansökningsdag: 2022-02-14 kl. 23:59.

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat