arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En doktorandplats i freds- och konfliktforskning

 • Yrkesroll

  Fredsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier.

Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 85 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

En Doktorandplats i freds- och konfliktforskning, med särskilt fokus på förhandlingar om kärnvapennedrustning

Doktoranden kommer vara del av Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, vid Uppsala Universitet, och ingå i arbetsgruppen “Negotiating Nuclear Disarmament”, som leds av Professor Isak Svensson. Denna arbetsgrupp samlar ledande forskare inom studiet av nedrustningsförhandlingar, där fokus ligger på att förstå processer, dynamik, och utfall av förhandlingar som syftar till att minska, begränsa eller avveckla delar eller hela kärnvapenprogram.

Doktoranden förväntas att genomföra självständig forskning kring tematiken kärnvapenförhandlingar, inklusive multilaterala förhandlingsprocesser (ex. NPT), bilaterala förhandlingsprocesser (ex. mellan USA och Ryssland), och diplomatiska förhandlingsprocesser riktade mot specifika länder (ex. Iran, Nordkorea, Libyen). Doktoranden har frihet att definiera och utveckla sin projektidé inom ramarna för det större projektet och sökande ska lägga fram en projektplan om detta ämne. Projekt som använder en komparativ ansats och/eller inkluderar en specifik plan för insamling av data kring olika aspekter av förhandlingsprocesser välkomnas särskilt. Det är också särskilt välkommet med förslag som bidrar till den större vetenskapliga debatten om förutsättningarna för framgångsrika multilaterala förhandlingsprocesser för att lösa globala existentiella hot.

Projektet behöver inte fokusera enbart på förhandlingar om kärnvapennedrustning, även jämförande studier av andra multilaterala förhandlingsprocesser är möjliga att genomföra inom ramen för denna utlysning, men projektplanen behöver samtidigt göra det tydligt hur projektet skall bidra till att öka vår kunskap när det handlar om förutsättningarna för framgångsrika förhandlingar om kärnvapennedrustning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisar vi till Institutionen för freds- och konfliktforsknings http://www.pcr.uu.se/education/phd-programme

Ansökningsförfarande:

Ansökan bör vara på engelska, bör göras digitalt och ska innehålla följande:

- En ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen
- Ett kort följebrev (1-2 sidor)
- CV
- bestyrkta kopior av akademiska dokument
- en projektplan (3-5 sidor, exklusive referenslista), relaterad till ämnet som anges ovan
- referensbrev (max 2 st), eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2 st)
- akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken)

För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns https://www.pcr.uu.se/education/phd-programme/how-to-apply/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad (enligt HF 5 kap § 7). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse, men tidigast 1 februari 2022. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: För generella frågor, kontakta: Desirée Nilsson (studierektor forskarutbildningen PCR) eller Hanne Fjelde (biträdande studierektor forskarutbildningen PCR); mailto:phdprogramme@pcr.uu.se

För frågor om tjänsten med särskild inriktning, kontakta: Isak Svensson, mailto:isak.svensson@pcr.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2021, UFV-PA 2021/3580.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-02-01 Visstidsanställning