arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En doktorandanställning i pedagogik inom Utbildningsvetenskapliga studier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet pedagogik

Forskning inom ämnet pedagogik vid Södertörns högskola har sin grund i en humanistisk tradition och har ett samhällsvetenskapligt kunskapsintresse. De centrala fenomen som studeras är uppfostran, undervisning och utbildning samt de pedagogiska grundfrågor som dessa fenomen aktualiserar. För den aktuella tjänsten kan sådana grundfrågor exempelvis handla om etik och värdegrund, migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet samt pedagogiskt ledarskap och sociala relationer inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan i grundskolelärarprogrammens inriktningar mot F-3, 4-6 och Fritidshem. Förutom kurser i det egna ämnet ingår pedagogikämnet även i samtliga lärarutbildningsprogram. 

Utbildningsvetenskapliga studier

Pedagogik är en del av forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om hur kultur, kunskaper och värden överförs och utvecklas mellan generationer inom ramen för formell utbildning. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, inbegripet allmän didaktik och ämnesdidaktik, liksom på hur forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen kan och bör förstås. 

För fullständig information om anställningen, följ nedan:

https://www.sh.se/om-oss/det-har-ar-sodertorns-hogskola/lediga-jobb

Sista ansökningsdag: 14 februari 2022 kl 23:59

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat