arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En anställning som postdoktor i klinisk forskning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen finansieras med medel ur Lily och Ragnar Åkerhams stiftelse.

Anställningen kommer att placeras vid en institution inom medicinska fakulteten.

Arbetsuppgifter: Egen klinisk forskning.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom klinisk forskning, i första hand astma- och allergisjukdomar, i andra hand annan klinisk forskning. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse. Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer de sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till att utveckla verksamheten.

Ansökan: Ansökan bör, förutom ansökningsbrev och CV, innehålla en förteckning över den sökandes publikationer, en kort beskrivning av den sökandes forskningsprojekt, en lista över erhållna forskningsanslag samt bevis på erhållen doktorsexamen. Ansökan bör även innehålla en genomförandeplan, styrkt med intyg från berörd prefekt att institutionen är beredd att ta emot den sökande.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats).

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackliga uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse, inom sex månader.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus, professor Karin Forsberg Nilsson, telefon 018-471 4158, eller biträdande kanslichef Martin Wahlén, 018-471 18 81.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 31 augusti 2021, UFV-PA 2021/2647.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Inom sex månader Visstidsanställning