arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ekonomer (1-2 st)

 • Yrkesroll

  Redovisningsekonom

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Avdelningen för verksamhetsstyrning och -stöd har uppgifter i fråga om verksamhetsstyrning och ledningsstöd till landshövding och länsråd samt verksamhetsstöd till avdelningarna och enheterna.

Länsstyrelsen finansieras dels genom förvaltningsanslag, dels genom andra finansieringsformer som bidrag från andra myndigheter, avgifter och EU-medel. Det betyder att ekonomienheten har ett aktivt deltagande i verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Enheten arbetar även med inhämtning av finansieringskällor från myndigheter och andra organ.

Ekonomienhetens uppdrag är att ge stöd och förutsättningar för att verksamheten ska ha en god planering och en ekonomi i balans med god framförhållning. För kommande verksamhetsår är det viktigt att fortsätta utveckla enhetens interna rutiner och vår projektuppföljning enligt beslutad projektstyrningsplan samt öka nyttjandet av Länsstyrelsens BI-system LISA.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med både operativt redovisningsarbete och förbättringsprocesser av ekonomi vad gäller redovisning och projekt. I det operativa arbetet ingår redovisningsfrågor, avstämningar och projektredovisning. Du kommer också att medverka i arbetet med bokslut och rapportering. En annan del är att arbeta som stöd till projektledare vad gäller ekonomi och planering av projektekonomi i större projekt.

En viktig uppgift som ekonom vid Länsstyrelsen är att vara ett bra stöd till sakverksamheterna genom information och vägledning. Du ingår i Länsstyrelsens projektsekretariat och deltar i Utvecklingsrådet. Arbetet innebär en hel del kontakter inom organisationen, men också att kontinuerligt ha kunskap om möjliga finansieringsmöjligheter, särskilt bland EU-fonder.

I uppdraget ligger också att medverka till att utveckla vår verksamhetsstyrning tillsammans med ekonomichefen. Du fungerar också som stöd till chefer och ledning på myndigheten.

Ekonomienheten har ansvar för finansieringskällor, budget, prognos, uppföljning och redovisning för Länsstyrelsen som helhet samt för de finansiella delarna i årsredovisning och bokslut.

Kvalifikationer och profil

Du ska vara examinerad ekonom med goda kunskaper om redovisning. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från statlig ekonomiadministration, projektekonomi och BI-verktyg. Erfarenhet av att arbeta i Agresso är en fördel samt erfarenhet av systemadministration. Du ska ha goda kunskaper om användning av redovisningssystem och gärna även beslutsstödssystem. Goda kunskaper i Officepaketet och främst Excel och Word är självklart.

Du behöver vara självgående, strukturerad, flexibel med hög servicekänsla och integritet. Att kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, vara noggrann och ta ansvar är en förutsättning för denna tjänst. Du är van att arbeta konsultativt.

Som person är du ansvarstagande och resultatorienterad. Du har också ett strukturerat angreppsätt och kan driva processer på ett pedagogiskt sätt. Du kommer att arbeta med komplexa frågor och därför bör du vara bra på att analysera och lösa problem. Du är noga med siffror och detaljer.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Vi ser också att du skapar dig en förståelse för verksamhetens frågor.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2019.

Om Länsstyrelsen


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.