arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

E-arkivarie med inriktning mot digitala leveranser

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Riksantikvarieämbetets arkiv – även känt som Antikvarisk topografiska arkivet (ATA) – är ett forskningsarkiv med omfattande och unika samlingar från 1600-talet och framåt. Förutom myndighetens arkiv finns även donerade enskilda arkiv från verksamhetsområdet och omfattande bildsamlingar. Arkivets uppgift är att förvalta, utveckla och tillgängliggöra myndighetens arkivsamlingar. Arkivfunktionen delas med den juridiska enheten där myndighetens verksarkivarie är placerad. Arkivet delar expedition och forskarsal med myndighetens bibliotek. Tillsammans är vi 14 medarbetare och en enhetschef som arbetar på arkivet.

Nu satsar vi extra på ökad digital tillgänglighet och arkivenheten och hela myndigheten står inför en övergång till elektronisk arkivering och digital informationshantering. Enheten har ett pågående projekt kring bevarande och tillgängliggörande av digital information och vill nu förstärka enhetens kompetens kring långsiktigt digitalt bevarande och e-arkiv.

Dina arbetsuppgifter


Du kommer ingå i en mindre grupp som arbetar operativt med frågor som rör långsiktigt digitalt bevarande på enheten och inom myndigheten. Ditt fokus kommer att vara på leveranser till e-arkivet med inriktning mot de administrativa systemen men du kommer även delta i övriga leveranser och testa den process för digitala leveranser som tagits fram.

Du kommer även vara enhetens kontaktperson gentemot verksarkivarier i frågor kring tex. dokumenthantering och gallring.

Arbetsuppgifterna är huvudsakligen kopplade till frågor som rör långsiktigt digitalt bevarande och digitalisering men du kommer även delta i enhetens övriga löpande verksamhet.

Din kompetens


Akademisk examen i arkivvetenskap om minst 60hp på magister- eller masternivå. Övrig utbildning eller kurs med inriktning på digitalt bevarande är meriterande. Förvärvad kunskap på annat sätt, t.ex. genom arbetslivserfarenhet kan bedömas likvärdigt.

Du har tidigare erfarenhet av arbete som arkivarie med digitalt bevarande och digital arkivering och utvecklingsfrågor kopplade till långsiktigt digitalt bevarande. Du har arbetat med e-arkiv eller deltagit i kravställning och införande av e-arkiv. Erfarenhet av projektledning är meriterande.

För rollen krävs också att du har goda kunskaper i den lagstiftning och de föreskrifter som reglerar hanteringen av digital information hos myndigheter samt goda kunskaper om format och standarder med relevans för digitalt bevarande.

Du är van att samarbeta med andra och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information. Du har förmågan att få saker att hända och tar ansvar för resultatet. Du är bra på att kommunicera med tydlighet och struktur. Du agerar självständigt utifrån de regler och ramverk som organisationen har, men kan också ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt.

Övrigt


Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2019-05-26. Märk din ansökan med refnr RAÄ-2019-1317.

Kontaktpersoner

Matilda Ekström, Enhetschef

08-5191 8000


Jenny Lundqvist, HR-konsult

08-5191 8000


Catrin Rigefalk, ST

08-5191 8000


Jessica Öhnell, SACO

08-5191 8000