arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i växt- och markekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av 100 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Forskningsprojekt/avhandlingsområde: Trösklar och tippunkter för global uppvärmning: växt-mark interaktioner

Terrestra ekosystem tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster för mänskligheten men möjligheten för dem att göra detta är hotad bland annat på grund av den globala uppvärmningen. Det råder dock inte konsensus kring hur terrestra ekosystemfunktioner kommer att förändras under olika scenarios av global uppvärmning, eller när vi når eller passerar trösklar eller tipppunkter. I det ERC-finansierade projektet THRESHOLD kommer vi att utreda hur ekosystem påverkas av ökande temperaturer med avseende på de underliggande icke-linjära responserna av växter, marklevande organismer, och deras samhällen. Eftersom växter och de organismer växter associerar med i marken (såsom patogener, mutualister och nedbrytare) kan variera i sina responser på temperaturförändringar, kan den globala uppvärmningen störa eller frikoppla interaktioner mellan samexisterande och samevolverade arter. Detta kan ha oförutsedda konsekvenser för viktiga ekosystemfunktioner såsom cirkulationen av kol och näring i ekosystem.  

THRESHOLD kommer använda en ny tvärvetenskaplig strategi för att främja vår grundläggande kunskap om hur icke-linjära temperaturresponser överskrider olika nivåer av ekologisk organisation.

Vänligen lägg märke till att detta är en av två öppna doktorandtjänster inom THRESHOLD-projektet. Om du också är intresserad av den andra tjänsten (REF nr.SLU.ua.2021.2.5.1-2108) behöver du skicka in två separata ansökningar.  

Kvalifikationer:

Vi söker en entusiastisk och högt motiverad kandidat med utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska (tal och skrift) och en stark arbetsmoral. Kritiskt och kreativt tänkande är nödvändiga färdigheter. Vi söker en kandidat som kan genomföra primärforskning (i fält och på lab) och utveckla vetenskapliga publikationer. Den framgångsrika kandidaten behöver kunna arbeta både i ett team och självständigt. Väldigt goda numeriska och statistiska färdigheter och tidigare erfarenheter av analyser av marklevande mikroorganismer och djur är att föredra. Körkort är ett krav för att resa till fältlokaler. Akademiska krav inkluderar en M.Sc. (eller jämförbar examen*) i ekologi eller ett nära relaterat ämnesområde, med ett fokus på växter och/eller mark och/eller globala miljöförändringar. Ansökningar från både Sverige och i resten av världen välkomnas, och vi ser framförallt fram emot ansökningar från underrepresenterade grupper inom detta forskningsområde.  

Huvudhandledare för denna doktorandtjänst är Dr. Paul Kardol. Biträdande handledare är Dr. Sandra Jämtgård (Sveriges Lantbruksuniversitet), Prof. Aimeé Classen (University of Michigan, USA), och Prof. David Wardle (Nanyang Technological University, Singapore).

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand i 4 år.

Tillträde:

Det finns en viss flexibilitet, men det förväntade startdatumet måste vara mellan 1 oktober 2021 och 1 januari 2022.  

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-08-02.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

För fullständig annons och ansökan se https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat