arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i programvaruteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  12 juni

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för programvaruteknik omfattar ca. 50 personer från 20 olika länder. Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade Sveriges första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarutbildning.

Arbetsbeskrivning:


Anställningen är i empirisk forskning inom området programvaruteknik som omfattar uppkomsten, planering, utveckling, verifiering och validering, release och utveckling av mjukvaruintensiva produkter och tjänster (eng. software-intensive products and services, SIPS). Forskningsinriktningen är avgränsad till säkerhetsrelaterade aspekter av SIPS och hur säkerhet kan byggas in. Särskilt fokus kommer att ligga på hur detta påverkar arbetssätt, metoder, principer och praxis hos organisationer som utvecklar SIPS. Erfarenhet av kvantitativa metoder (data science, maskininlärning, behandling av naturlig språk) är meriterande.

Vår tradition av nära samarbete med industrin gör att vi särskilt värdesätter intresse för och erfarenhet från empirisk forskning i samarbete med industrin. Till denna anställning söker vi en person med bakgrund inom empirisk programvaruteknik och/eller professionell mjukvaruutveckling kompletterad med erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
 •     Evidensbaserade och datadrivna tillvägagångssätt.
 •     Agil/Lean-praxis som DevOps och värdebaserad mjukvarutveckling (eng. value-based software engineering).
 •     Utforma och använda datadrivna tillvägagångssätt för att utvärdera tekniska processer/arbetssätt och artefakter.

Behörighetskrav:


För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)).

Särskild behörighet:

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som avlagt examen på avancerad nivå inom tekniskt eller matematiskt-naturvetenskapligt område eller på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kompetenser och erfarenheter:


Utöver de krav som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskrav och bedömningskriterier för anställningen anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Mastersexamen eller civilingenjörsexamen i programvaruteknik, datavetenskap, datateknik eller motsvarande. 
 • Yrkeserfarenhet av mjukvaruutveckling inom industrin.
 • Branscherfarenhet av att etablera, utvärdera och förbättra processer, praxis och principer för mjukvaruutveckling i en organisation.
 • Kunskaper i evidensbaserade och datadrivna arbetssätt.
 • Kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. 
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2022-06-12, ansökningstiden är förlängd.

Din ansökan bör innehålla:

• En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
 • Meritförteckning (CV).
 •  Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 •  Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 •  Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
 •  Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 •  Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat