arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i markvetenskap/inriktning biogeofysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juli

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

Doktorandtjänst i markvetenskap/inriktning biogeofysik
Institutionen för mark och miljö erbjuder en doktorandtjänst med fokus på matematisk modellering av agroekosystem i förändrat klimat.
Institutionen bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken inkl hållbar markanvändning. Institutionen utgör en stimulerande forskningsmiljö med ca 130 anställda (varav 30 doktorander) och är belägen i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala.
Beskrivning
Modellering av klimatsmarta agroekosystem med avseende på skörd, kväveförluster och kolinlagring i ett förändrat klimat.

Syftet är att belysa hur framtidens odlingssystem kan utformas för att optimera ekosystemtjänster i form av reducerad kväveutlakning, ökad kolinlagring och skörd.

Arbetsuppgifter

Inom ramen för projektet kommer du att arbeta med statistisk analys av befintliga tidsserier och med olika typer av matematiska modeller för att simulera vatten-, kol- och kväveflöden i mark-växt system, i nuvarande och framtida klimat. Modelleringen kopplas till användning av data från SMHI:s regionala klimatscenarier.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid SLU, Stockholms universitet och SMHI/Rossby Centre, och förväntas bidra till utveckling av ett klimatsmart jordbruk och uthållig mark- och vattenvård. Du kommer att ingå i ett team med lång erfarenhet av processbaserad mark-växt modellering och länkas till pågående nationell och internationell forskning som anknyter till området. Projektet har även en referensgrupp med representanter från länsstyrelse och jordbruksrådgivning. Handledargruppen täcker in kompetens inom mark-växt modellering, växtnäringshushållning, hydrologi och klimatforskning.

Som doktorand förväntas du läsa kurser, utveckla din förmåga i vetenskaplig publicering och kommunikation av forskningsresultat, samt successivt ta ett större ansvar för att leda projektets utveckling. Möjlighet till ytterligare meritering genom bidrag till undervisning och/eller bidrag till kommunikation och samverkansaktiviteter, i överenskommelse med handledare.

Tjänsten är placerad i gruppen för Biogeofysik, Inst Mark och Miljö. (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/biogeofysik/)

Kvalifikationskrav

Masterexamen eller Civ ingenjörsexamen inom relevanta områden, t ex systemekologi, miljövetenskap, geovetenskap, markvetenskap, hydrologi. Erfarenhet av ekosystem-modellering och/eller mark-växt modellering. Goda kunskaper i statistik samt i programmering av typen Matlab eller R. Därutöver läggs särskild vikt vid att kunna arbeta självständigt och i grupp, egen drivkraft och förmåga att ta egna initiativ, god kommunikationsförmåga, hög motivation, samt ett tydligt intresse för att utvecklas som forskare. God förmåga i engelska (muntlig och skriftlig) krävs.

Placering         
Uppsala

Försörjningsform

Doktorandanställning 4 år

Omfattning

100%

Tillträde

September-oktober eller enl överenskommelse.

Kontaktperson

Elisabet Lewan

Lisbet.Lewan@slu.se

+4618672629

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-08-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. En kompletterande skriftlig uppgift kan komma att användas vid slutligt urval och ranking av toppkandidater.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat