arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i experimentell nanoelektronik och spinntronik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se. Programmet Energimaterialens fysik (Condensed Matter Physics of Energy Materials) bedriver forskning för att utveckla förståelse för elektroniska egenskaper på atomnivå i nya funktionella material för applikationer inom energi- och miljövetenskap.

Forskningsgrupp: Quantum Material Device-gruppen vid Ångströms laboratorium, Uppsala universitet, är ett ungt team som finansieras av det prestigefyllda Europeiska forskningsrådet och Svenska forskningsrådet. Vi utforskar nya laddnings-, spinntransport- och magnetooptiska fenomen i tvådimensionella (2D) kvantmaterial och deras enheter för att möjliggöra nästa generations elektronik och neuromorfa komponenter för att skapa hårdvara för artificiell intelligens. Vi bygger innovativa komponenter baserade på 2D-material som grafen, 2D-halvledare (t.ex. dikalkogeniderna MoS2 och MoSe2), 2D-isolatorer (hexagonal bornitrid), samt magnetiska 2D system. Vi integrerar flera 2D-kristaller för att tillverka speciella laminat och 2D-kvant heterostrukturer för att studera exotiska laddnings- och spinnfenomen. Dessa laminat utgör också basen för nya arkitekturer för nya spinnfunktionalitet, t.ex. energieffektiva spinnminnen, spinnlogikapplikationer, flexibla spintroniska enheter och integrerade spinnkretsar.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Elektroner har en magnetisk egenskap som kallas "spinn" som kan vara upp eller ner. Spinn-polariserade elektroner utgör grunden för spintronik som möjliggjorde magnetiskt minneslagring med ultrahög densitet och precisionsavkänning, vilket revolutionerade informationsteknologiens då det möjliggjorde en dramatisk ökning av lagring. Under det senaste decenniet har 2D-material öppnat en ny plattform för spintronik. Detta projekt syftar till att använda elektronens spinn för att realisera effektiva spintronikkomponenter baserade på 2D-material, samt vidareutvecklingen mot komplexa integrerade spinnkretsar. Projektet involverar avancerad nanofabricering i toppmoderna renrumsanläggningar vid Ångströmlaboratoriet, för precisionsmätningar används ett antal sofistikerade tekniker för att karakterisera enheternas 2D-material heterostrukturer.

Kvalifikationskrav: Avslutad grundexamen på minst magisternivå eller motsvarande i fysik, med inriktning på teknisk fysik, materialteknik, materialvetenskap eller i en annan lämplig disciplin. Tidigare erfarenhet av grafen- och 2D-material och nanoenheter, flexibel elektronik och renrumserfarenhet är meriterande.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi söker en kreativ och mycket motiverad kandidat. Vi lägger stor vikt vid kandidaternas personliga kvalifikationer. Den valda kandidaten får utbildning i avancerad nanofabricering och mätningar och får möjlighet att arbeta i ett team med expertis inom apparater, instrumentering och avancerade mät- och karakteriseringstekniker. Vi letar efter en proaktiv självdriven person som är intresserad och ambitiös för att utföra banbrytande forskning. Kandidaten ska har stor förmåga att arbeta självständigt såväl som med kollegor, samt god anpassningsförmåga do vi arbetar i ett multikulturellt team. Det är viktigt att kandidaten känner entusiasm för doktorandprogramet och har en stark inre motivation för att forska. Kandidaten bör uppvisa starka analytiska och problemlösande färdigheter, samt vara resultatorienterad med stor motivation för att uppnå de experimentella målen i rätt tid. Stort intresse för experiment, utveckling av färdigheter, god skrivförmåga, effektivit arbetssätt och god organisation är fördelar. Kandidaten måste ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, och i allmänhet goda kommunikationsförmågor.

Ansökan bör innehålla: Ett personligt brev som beskriver forskningsintressen, motivering till den sökta tjänsten samt lämplighet för projektet. Ett CV. En kopia av mastersarbete (eller motsvarande) och en lista över lästa kurser. Namn och email till referenspersoner (minst två).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Venkata Kamalakar Mutta, 0728731687, venkata.mutta@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2021, UFV-PA 2021/1782.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 20210901 Visstidsanställning