arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst - Idisslarmedicin

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Doktorandtjänst - Idisslarmedicin
Institutionen för Kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Kliniska vetenskaper

Innehållsbeskrivning:
Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inbjuder sökande till en 4-årig tjänst som doktorand vid sektionen för Idisslarmedicin.

Sektionens forskning fokuserar bl.a. på infektionssjukdomar hos nötkreatur. Vi arbetar i nötkreatursbesättningar samt på laboratorium, med kartläggning av patogeners epidemiologi och smittspridning, immunologi, sjukdomsmekanismer, persistens samt utveckling och utvärdering av vacciner och laboratorietester. Det övergripande målet är att utveckla effektiva kontrollmetoder, såsom vacciner, nya behandlingsmetoder och smittskydd baserat på evidens.

Doktoranden kommer att fokusera på sjukdomsmekanismer för bovint influensavirus typ D (IDV) och persistent mul- och klövsjukevirus. Arbetet inkluderar kartläggning av mekansimer och utvärdering av kontrollmetoder i cellkultursmodeller av lunga och nötkreaturets mjuka gom, enligt 3R. Erhållna resultat kommer att undersökas vidare hos nötkreatur och IDV’s roll för luftvägssjukdom skall undersökas i fält.

Forskningen görs i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), French National Institute for Agricultural Research and Environment, National Veterinary School of Toulouse, Frankrike, och Friedrich-Loeffler-Institute, Tyskland.

Arbetsuppgifter


Doktoranden förväntas arbeta med cellkulturer in vitro, utföra virologiska och immunologiska analyser samt samla in prover från nötkreatur. Arbetsuppgifterna inkluderar även data-analys, statistiska beräkningar, manusförfattande på engelska, samt muntliga forskningspresentationer. Arbetet kommer periodvis att förläggas hos samarbetspartners utanför Sverige.

Kvalifikationer:

Veterinärexamen samt utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska är ett krav. Kunskap och dokumenterad erfarenhet av idisslarmedicin, virologi, patologi, histologi samt cellulära och molekylära laboratorietekniker är meriterande. Erfarenhet av publicering som försteförfattare i granskad vetenskaplig tidskrift är fördelaktigt. Personliga egenskaper som att både kunna arbeta i grupp och självständigt, samt god förmåga till problemlösning, kommer att vara viktiga bedömningsgrunder.

För antagningskrav, vänligen se: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Urval bland de behöriga sökande baseras på skriftlig ansökan inklusive meritförteckning, personliga referenser, tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Placering:           
Uppsala och periodvis arbeta utomlands.

Försörjningsform:

Tidsbegränsad anställning 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Företrädesvis 1 april 2021.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-03-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat