arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser vid Juridiska fakulteten

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utlyser härmed fyra doktorandtjänster.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen).

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

- inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
- inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.
Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språket.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan fakultetens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

- Examensintyg(obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas 
- CV på svenska eller engelska(obligatorisk bilaga) 
- Projektbeskrivningpå svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor). 
- Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg. 
- Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas(elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.) 
- Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t.ex. universitetslärare eller arbetsgivare)
- Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter: http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Ansokan-om-anstallning-som-doktorand-2020.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader.

Anställningens omfattning: Heltid.

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsstudierektor Erik Svensson, e-post: research@jur.uu.se, tel: 018-471 26 01. 

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas. 

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast 2 mars 2020, UFV-PA 2019/4610.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 september 2019 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning