arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser inom Forskarskolan hållbar rörelseutbildning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap (IKI) ledigförklarar härmed två till tre doktorandanställningar på heltid som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Idrottsvetenskap. Doktoranderna kommer att ingå i forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i skola och förskola. Forskningen vid (IKI) karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden.

Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. IKI har två forskarutbildningsämnen Kostvetenskap och Idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Forskarskolan hållbar rörelseutbildning i skola och förskola syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda hållbar daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Verksamheten genomförs i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet och kommer att omfatta nio doktorander, fördelade på de fyra lärosätena.

Avhandlingsprojekten inom forskarskolan förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas idag kunskap om hur förskolor och skolor på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse, vare sig det gäller organiserad eller spontant förekommande rörelse. Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv, med mera.

Vi välkomnar sökande med olika utbildningsbakgrund inom idrottsvetenskap eller i förskola, fritidshem, lärare i hela grundskolan samt lärare i idrott och hälsa som intresserar sig för att forska om hållbar rörelseutbildning i skola och förskola.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Avseende den här anställningen förväntas doktoranderna bedriva forskarstudier på 80 procent av heltid under fem år för att kunna, exempelvis, undervisa och handleda studenter på 20 procent.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat