arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser i scenisk gestaltning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik finns i huset Artisten i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutionen utbildar komponister, musikalartister, musiker i flera genrer, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performanceartister och skådespelare, och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Vår unika ämnesbredd ger samtidigt studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält. Tillsammans med vår systerinstitution, HDK-Valand, är vi Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.

 

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet scenisk gestaltning undersöker frågeställningar med relevans för scenkonsten, den konstnärliga forskningen och samhället i övrigt. Reflektion över den egna praktiken är ett viktigt redskap för kunskapsutveckling och förnyelse inom fältet. Utbildningen på forskarnivå inom ämnet vänder sig till scenkonstnärer inom skilda discipliner och genrer (inom exempelvis teater, musikdramatik, dans eller performance).

Denna utlysning riktar sig särskilt mot scenkonstnärliga praktiker som undersöker plats, offentlighet och vardagens livsmiljöer i en kritisk diskussion med samhälle och samhällsutveckling. Det kan exempelvis handla om en konstnärlig forskning som på olika sätt belyser gentrifieringsprocesser inom stadsutveckling, som arbetar med avkolonisering av offentliga rum eller som utforskar hur konstnärliga arbetsprocesser, uttryck och spelplatser påverkas och kan utvecklas vidare i en föränderlig omvärld.

Platsspecifik scenkonst har länge strävat efter att lyfta fram och undersöka platser utanför de traditionella konstarenorna, till exempel att verka mot dominanta diskurser inom det urbana landskapet eller att skapa immersiva upplevelser för åskådare på platser där det reella och det fiktiva överlappas. Under senare år har diskussionen om offentlighet och det offentliga samtalet fått en ny roll i ett hårdnande och alltmer segregerat samhällsklimat. Det innebär också nya utmaningar och möjligheter för scenkonst som inriktar sig på platsskapande och platskritisk verksamhet.

Från och med 2021 inrättas en ny tvärkonstnärlig forskningsplattform vid vår fakultet, PLACE (Public Life, Arts & Critical Engagement) som ska fungera som en mötesplats och resurs för doktorander och forskare med intresse för plats och offentliga rum ur ett kritiskt samhällsengagemang.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Utbildningen består av en kursdel om minst 60 högskolepoäng samt en avhandlingsdel om minst 150 högskolepoäng. Kursdelen är dels organiserad genom obligatoriska baskurser, seminarier och konferenser i en forskarskola som drivs i samverkan med HDK-Valand inom Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, dels genom ämnesspecifika kurser.

Som doktorand kommer du att ingå i kollegiet på scenområdet vid Högskolan för scen och musik och du förutsätts samverka med undervisningen på grund- och avancerad nivå. På samma sätt innebär ditt aktiva deltagande i forskningsmiljön vid såväl institutionen som fakulteten att du är fysiskt närvarande och deltar i det dagliga arbetet.

Efter överenskommelse med doktoranden kan institutionstjänstgöring komma att erbjudas i anställningen med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Goda kunskaper i engelska är en förutsättning då forskningen och forskarutbildningen bedrivs i en internationell miljö.

Högskolan för scen och musik uppmuntrar sina lärare och doktorander att genomgå universitetets högskolepedagogiska utbildningar om man inte redan har motsvarande kunskaper.

 

För att läsa mer och ansöka till doktorandplats se annons
 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat