arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats inom Software Engineering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en doktorand. Anställningen är placerad vid avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering (IDSE) vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare. Fullständig annons: www.gu.se

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/ 

Arbetsuppgifter   
Under forskarutbildningen kommer doktoranden att arbeta på ett avhandlingsarbete i skärningspunkten mellan software engineering och artificiell intelligens (AI), närmare bestämt maskininlärning. Nu när fler och fler organisationer baserar sin dagliga verksamhet på maskininlärning inser de behovet av skräddarsydda processer, principer och tekniker för att utveckla AI-aktiverad software, vilket är fokus för det planerade projektet. Projektet kommer att involvera minst ett, potentiellt alla, av följande ämnen:

- Utveckling av processmodeller för AI-aktiverade system.
- Mjukvaruarkitektur och komponentmodeller för AI-aktiverade system.
- Säkerställa att AI-aktiverade mjukvarusystem är byggda på ett konsistent sätt.
- Modelldriven konstruktion av AI-aktiverade system.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder efter framgångsrikt slutförande fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration så kallad institutionstjänstgöring i en lärar- eller stödjande roll vilken kan koncentreras till vissa delar av året beroende på verksamhetens behov i samråd med studenten. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av heltid fördelat över studietiden. Om institutionstjänstgöring utförs motsvarande 20 procent av full heltid över studietiden förlängs anställningsavtalet med motsvarande tid vilket ger en sammanlagd anställning på fem år

Syftet med utbildningen är att doktoranden ska förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva självständig forskning inom tjänstens område, och att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att författa en vetenskaplig avhandling. Forskarutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng och i utbildningen ingår avhandlingsarbete motsvarande 180 högskolepoäng och kurser motsvarande 60 högskolepoäng.

Behörighet    
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning i data- och informationsteknik har den som har avlagt en examen på avancerad nivå. Inriktningen av den sökandes examen ska ha en tillräckligt nära koppling till ämnet data- och informationsteknik. Motsvarande krav gäller för personer som har tagit sin examen i ett annat land än Sverige.

Bedömningsgrund   
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå, inom ramen för det planerade avhandlingsarbetet.

Anställning   
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering
Tillträde: snarast möjligt 

Kontaktuppgifter för anställningen   
Upplysningar om projektet lämnas av Daniel Strüber (e-mail: danstru@chalmers.se)
Upplysningar om anställningen lämnas av Palle Dahlstedt (e-mail: palle@chalmers.se)
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Robin Garnham (e-mail: robin.garnham@chalmers.se).

Fackliga organisationer   
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   
Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-19

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Förhandlad lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat