arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats inom digital prostatapatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  5 mars

Om jobbet

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vill du läsa mer om projektet och behörighetskraven som är för att söka positionen som doktorand vänligen följ länken till Karolinska Institutets hemsida https://ki.

varbi.com/se/what:job/jobID:382357/

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå


För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva">https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*
Följ instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva">https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan https://utbildning.ki.se/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan https://education.ki.se/english-language-requirements-for-doctoral-education

Kontroll av dokument

Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper


Den sökande ska ha en magisterexamen inom ett relevant område som tillämpad matematik eller beräkningsmatematik. Den idealiska kandidaten har erfarenhet av bildanalys, utveckling av djupinlärningsmodeller och har ett stort intresse för prostatapatologi. Erfarenheter från tillämpning av statistik eller maskininlärningsmetoder inom medicin och / eller epidemiologi anses också vara starka meriter, tillsammans med erfarenhet från tvärvetenskaplig forskning i en cancerforskningsmiljö.

Stark programmeringskunskap (t.ex. i Python, R eller MATLAB) är ett måste och erfarenhet av programvaruutveckling (inklusive t.ex. verktyg för versionskontroll och beroendeshantering) är en fördel. Att behärska grundläggande och avancerad statistisk och beräkningskunskap är ett måste, inklusive numeriska beräkningar, Bayesisk statistik och tidsserier. Kännedom om programvaror för maskininlärning och bildanalys (t.ex. TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learning, OpenCV), whole slide imaging-format och verktyg (t.ex. OpenSlide, Bioformats, QuPath, Cytomine), databaser och högpresterande kluster / molnberäkning anses vara starka meriter. Erfarenhet av bildanalys från olika typer av hela digitala patologiscannrar, inklusive de från Aperio, Hamamastu och Philips, är meriterande.

Kandidater som har forskningserfarenhet inom digital patologi, särskilt vad gäller färgkalibrering av patologiska bilder, kommer att prioriteras. Det krävs flytande engelska och erfarenhet av att skriva och publicera forskningsartiklar på engelska är en fördel. Forsknings- och studieerfarenhet i flera länder är en stark fördel.

Personliga kvaliteter


Den sökande ska vara mycket kollegial och kunna arbeta bra i ett tvärvetenskapligt team samt ha förmågan att arbeta självständigt. Vidare ska den sökande ha exceptionella organisatoriska färdigheter, veta hur man framgångsrikt multitaskar och ska kunna beskriva tidigare exempel på att ha utvecklat strukturerade metoder för att lösa oväntade och komplexa problem. Den sökande ska ha utmärkta analytiska färdigheter, ha nyfikenhet och kreativitet och ha förmåga att ta ansvar för forskningsprojekt tillsammans med handledaren.

Villkor


Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan


Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval


Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Lön

Monthly

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: According to agreement Visstidsanställning