arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i vaskulärbiologi till Elisabetta Dejanas forskargrupp

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (http://www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera närmare samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi  samt vaskulärbiologi.  Delar av verksamheten  är även integrerad med avdelningarna  för klinisk  genetik,  immunologi  och patologi-cytologi  vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen omsätter omkring 300 mkr och har ca 340 personer i sin arbetsstyrka, varav ca 116 är doktorander.

Projektbeskrivning: En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom Prof. Elisabetta Dejanas forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patolog. Vi söker en mycket motiverad person med intresse för vaskulärbiologi och immunologi. Forskningen i gruppen fokuserar på blodkärlsdysfunktion som specifikt påverkar hjärnans vaskulatur. Den utvalda kandidaten kommer att undersöka samspelet mellan immunsystemet och blodkärl genom användandet av avancerade in vitro, ex vivo och in vivo försöksmodeller. Målet med projektet är att undersöka kärlmissbildningar genom biobanksmaterial men också via tillgängliga experimentella djurmodeller. I projektet kommer även nya experimentella modeler att användas för att på bästa sätt efterlikna kärlmissbildningar hos människa. Potentiella behandlingsstrategier (antikroppar, lågmolekylära substanser, immunterapi) kommer att användas.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: 
http://igp.uu.se/forskning/vaskularbiologi/elisabetta-dejana/

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning  av studenter och administrativt  arbete kan  ingå med högst 20 procent  av anställningen.

Kvalifikationskrav: Sökanden skall ha en Mastersexamen inom ett för tjänsten relevant ämnesområde (t.ex.biomedicine, biologi/molekylärbiologi).  Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med human- och musendotelceller, djurförsök, molekylär- och cellbiologiska metoder, vävnadshantering och preparering, mikroskopiering med tillhörande bildbehandling och bildanalys. Starkt meriterande är kunskap inom vaskulärbiologi och/eller immunologi. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande.

Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast


Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Peetra Magnusson, peetra.magnusson@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober 2020, UFV-PA 2020/1924.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning