arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i utbildningsrätt vid Juridiska fakulteten

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Doktorand i utbildningsrätt, särskilt skolväsendet

Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Utbildningsrätten är ett för Sverige dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Utbildningsrätten omfattar i ett vitt perspektiv internationell, regional och nationell rätt. Inom den nationella rätten avser utbildningsrätt primärt de rättsliga ramverk som reglerar skolväsendet och den högre utbildningen, men regleringen av andra utbildningsformer kan också anses ingå. Genom att utbildning är en central samhällssektor där regleringen är i ständig förändring, samtidigt som det i stora delar saknas rättsvetenskaplig forskning, finns ett omfattande behov av forskning på området. Det finns även ett behov av jurister med specialkompetens på området.

Vid den Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet finns en forskningsmiljö i utbildningsrätt, som doktoranden kommer att ingå i. År 2013 togs vid fakulteten initiativ till en rättsvetenskaplig centrumbildning med inriktning mot utbildningsrätt. År 2015 inrättades därför Institutet för utbildningsrätt. Information om forskningsmiljön finns på www.ifu.jur.uu.se. Den Juridiska fakulteten har sedan 2009 ansvarat för kursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” på den obligatoriska befattningsutbildningen, rektorsprogrammet, som ges vid Uppsala universitet. Doktorandens utbildningsverksamhet sker inom ramen för denna kurs.

För att förstärka vår utbildningsrättsliga forskningsmiljö och tillgodose behovet av kompetens inom skoljuridiken, utlyser nu Juridiska institutionen vid Uppsala universitet en doktorandtjänst med inriktning på utbildningsrätten, särskilt skolväsendet.

Inriktning på doktorandprojektet: Utbildningsrätt med inriktning mot skolväsendet Skolväsendet har genomgått en rad stora reformer sedan 1990-talet och reformviljan hos styrande politiker har inte minskat. Tvärtom är skolväsendet ständigt föremål för både större och mindre förändringar. Centrala frågor för området rör organisation styrning och tillsyn av skolan, enskildas rättigheter och skyldigheter (såsom elever, vårdnadshavare, personal), liksom fristående skolors rättsliga ställning. Mot bakgrund av den samhälleliga utvecklingen med en ökad reglering av skolväsendet och det därigenom efterföljande behovet av forskning och kompetens inom området ”skoljuridik”, avser denna utlysning av doktorandtjänst inom utbildningsrätt forskningsprojekt som fokuserar på skolväsendet.

De projektförslag där utbildningsrätt med inriktning mot skolan utgör en väsentlig och integrerad del av forskningsämnet är relevanta inom ramen för denna utlysning. Då utbildningsrätt inte är ett eget forskarutbildningsämne vid fakulteten kommer doktoranden att antas i något av ämnena förvaltningsrätt, offentlig rätt eller konstitutionell rätt.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras. Endast sökande med en potentiell handledare vid fakulteten senast vid tidpunkten för den personliga intervjun eller kort därefter kommer att kunna erbjudas anställning som doktorand.

Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast 1 mars 2019, UFV-PA 2018/4591.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.