arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i sociologi, inom forskningsprojekt

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 mars

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskap. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Recource Management (CGHRM).

Inom sociologin står det sociala samspelet mellan människor i centrum men också samhälleliga mönster eller strukturer. Sociologiska teorier och begrepp syftar till att förstå och förklara mellanmänskliga relationer och samhällsprocesser, exempelvis utifrån strukturer som klass, kön och etnicitet. Alla delar av samhället utgör sociologiska studieobjekt: socialt samspel i små grupper, inom organisationer, lokalt, nationellt och globalt. Sociologer intresserar sig exempelvis för socialt samspel inom arbetsliv, fritidsliv och privatliv, samt inom ramen för välfärdsstaten, sociala rörelser, utbildningsinstitutioner. Även orsaker till och konsekvenser av brottslighet, politisk behandling av miljöfrågor och teknikanvändning i samhället utgör sociologiska studieobjekt. Sociologiska analyser ger ofta nya insikter om sådant vi tidigare tagit för givet.

Den aktuella tjänsten är ett doktorandprojekt inom ramen för det RJ-finansierade forskningsprojektet Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik som leds av Åsa Wettergren (professor i sociologi) med Moa Bladini (doktor i juridik) och Sara Uhnoo (docent i sociologi) som medverkande forskare.

Arbetsuppgifter

 

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som:
 • avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller
 • avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete med inriktning mot sociologi, rättssociologi eller kriminologi
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningen förväntas tillträdas i mitten av september 2021. Anställningen är tillsvidare placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Mer information och ansökan

Läs mer om den utlysta anställningen och registrera ansökan på Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-22

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt lokalt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat