arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i sociologi (inom forskningsprojekt)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  27 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Tjänsten utlyses inom ramen för forskningsprogrammet Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser artikulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid. Programmet finansieras av Formas och studerar hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle, samt hur medborgare och politiker påverkas av och förhåller sig till dessa visioner. I ett första steg undersöker vi vilka visioner som olika grupper inom klimatrörelsen för fram, samt hur man inom rörelsen förhandlar prioriteringar och strategier för att påverka politik och allmänhet. Hur görs avvägningar inom rörelsen mellan vad som anses vara nödvändigt respektive politiskt möjligt, samt mellan krav på ett totalt avskaffande av fossila bränslen och krav på en jämlik fördelning av kostnaderna för sådana åtgärder? I ett andra steg undersöks hur dessa visioner sprids till det omgivande samhället, med fokus på allmänheten och politiska makthavare. I projektet ingår forskare från fyra svenska lärosäten och det bygger på samverkan i internationella forskarnätverk.

Arbetsuppgifter

Den antagne doktoranden ska skriva en doktorsavhandling som bidrar till att besvara projektets andra övergripande frågeställning:

How are these visions [about a fossil free and just future] negotiated, reformulated and complemented among movement activists? For example, how do NGOs internally negotiate what is necessary and what is possible in their political goals? How are conflicting ideas and values dealt with?

Avhandlingsarbetet förväntas i första hand utgå från projektets “arbetspaket 2”, vilket innebär att utifrån etnografiska fallstudier studera hur målsättningar och visioner artikuleras och förhandlas inom rörelsens nätverk, grupper och organisationer. Delstudier i avhandlingsprojektet kan också involvera kvalitativ och kvantitativ analys av annan typ av data, såsom enkätstudier av protestdeltagare, enskilda intervjuer och gruppintervjuer. För att avhandlingsprojektet på bästa sätt ska samspela med projektets övriga delstudier behöver det utformas så att det kan avrapporteras i delar, gärna i form av vetenskapliga artiklar på engelska.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som:
-avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller
-avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete med inriktning mot sociologi, tex inom social rörelseteori eller politisk sociologi, eller
-på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information

För mer information om den utlysta doktorandanställningen, arbetsinnehåll, bedömningsgrunder och elektronisk ansökan vänligen se:

https://www.gu.se/omuniversitetet/jobba

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-02-27

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

lön enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat