arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i naturvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har runt 70 anställda. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Våra starka forskningsområden är klimatologi, biogeokemi, petrologi/geokemi och tillämpad geovetenskap.

Ytterligare information finns på vår webbplats: https://gvc.gu.se

Projektbeskrivning

Växthusgaser avgår från dikade torvmarker i Sverige, cirka 10 miljoner ton CO2-ekvivalenter (framförallt som koldioxid och lustgas). Dessa tidigare våtmarker har lagrat upp kol sedan förra istiden, en sänka för CO2, lika med negativ emission. Efter dränering kommer luft ner i marken och torven bryts ner, koldioxid (CO2) och en del lustgas (N2O) avgår. Om marken görs blöt igen finns en risk för metanavgång (CH4). Åtgärder behövs för att återställa de dikade torvmarkerna, begränsa utsläppen och kanske nå ett nettoupptag, negativ emission. Flera faktorer påverkar gasavgivningen; t.ex. grundvattennivå, markens bördighet, vegetationstyp, skörd och skötselåtgärder mm.
I projektet ’ En handbok som visar hur vi bäst åtgärdar organogen mark från höga växthusgasemissioner till sänkor’ med bidrag från Formas forskningsråd samarbetar forskare vid Göteborgs, Stockholms, Lunds och Yorks Universitet, och involverar samverkan med markägare, myndigheter och intresseorganisationer. Två doktorander kommer att vara del av projektet, en anställd i Göteborg och en i Stockholm. Vi ska producera en handbok som beskriver olika åtgärder som återväter mark och visa vilken växthusgasemission som kan förväntas. Som bas för boken, används mätdata från forskningsstationen Skogaryd i Västra Götaland (forskningsnätverket SITES), samt andra mätningar på dränerad torvmark i Sverige och grannländer. Mätdata samlas oftast in under några år och för att skala upp över 10, 50 och 100 år behövs modellberäkningar. Med process-orienterade ekosystemmodeller kan potentiell långsiktig effekt av olika åtgärden jämföras. Med modeller kan också olika faktorers påverkan på växthusgasemissionerna undersökas, t.ex. förändrat klimat och variation i grundvatten.

Arbetsuppgifter

OBSERVERA: för fullständiga arbetsuppgifter och fulltändig annons hänvisas till www.gu.se.

Behörighet

OBSERVERA: för fullständiga behörigheter och fulltändig annons hänvisas till www.gu.se.

Bedömningsgrund

OBSERVERA: för fullständiga bedömningsgrunder och fulltändig annons hänvisas till www.gu.se.

Anställning

Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för geovetenskaper
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

OBSERVERA: för fulltändig annons hänvisas till www.gu.se.

Kontaktuppgifter för anställningen

Åsa Kasimir, projektledare asa.kasimir@gu.se
Louise C. Andresen, doktorandhandledare louise.andresen@gu.se
Annemieke Gärdenäs, biträdande doktorandhandledare, annemieke.gardenas@bioenv.gu.se

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tillsammans med ansökan bifogas ditt CV (max 2 sidor), och en beskrivning om max 2 sidor varför du tycker att projektet är intressant, vad du vill och kan bidra med och hur du vill samarbeta. Beskriv också kort vad ditt arbete kan åstadkomma för att nå de globala målen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-31

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat