arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i Molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper.  Institutionen har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

I Julie Granthams forskargrupp studeras funktionen av Chaperonin Containing Tailless complex polypeptide 1 (CCT), en viktig molekylär chaperon som finns i alla eukaryoter. Förutom interaktionerna mellan CCT och dess två viktigaste obligata substrat, cellskelettskomponenterna aktin och tubulin, fokuserar vi på hur funktionerna av CCT sträcker sig bortom veckningen av nysyntetiserade polypeptider. Vi använder främst odlade däggdjursceller som modellsystem, och kompletterar detta med renade proteiner uttryckta i bakterier alternativt endogena proteiner renade från celler eller vävnad.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   
Doktorandprojektet kommer till övervägande del vara laboratoriebaserat. Doktoranden förväntas bidra med experimentell planering, genomförande, dataanalys samt bidra till manuskriptskrivning och presentation av data både vid interna seminarier och konferenser. Det förväntas att doktorandprojektet utvecklas kontinuerligt genom diskussioner mellan doktorand och handledare och övriga gruppmedlemmar.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder till doktorsexamen. Som en del av din anställning som doktorand kan du ha institutionsuppgifter motsvarande upp till 20 % av heltidsanställningen, fördelat på din studietid. Institutionsuppgifterna består vanligtvis av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men kan även innefatta forskning och administration. 

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt examen på avancerad nivå;
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet har den som har:
 • avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå
För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT). 

Bedömningsgrund   
Den sökande bör ha en mastersexamen eller vara nära att avsluta en masterexamen. Relevanta masterprogram inkluderar molekylärbiologi, cellbiologi och biokemi. De specifika behörighetskraven inkluderar också behärskande av engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

Erfarenhet av cellodling av däggdjursceller, uttryck och rening av proteiner från bakterier, SDS-PAGE, western blotting, immunfluorescensinfärgning av odlade däggdjursceller, arbete med molekylära chaperoner eller komponenter i cellskelettet, statistik och databehandling.  

Anställning   
Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   
Julie Grantham: julie.grantham@cmb.gu.se

 

Fackliga organisationer   
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   
Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal där du också finner den fullständiga annonsen. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med den fullständiga annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Lön enligt lokalt avtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat