arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i Molekylär mikrobiologi

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 april

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Många av medlemmarna vid KMB ingår i Center for Antibiotic Resistance Research (CARe), ett nätverk av forskare som arbetar med att hitta sätt att lösa denna globala kris.

Anne Farewells grupp använder molekylär genetik och storskaliga screeningmetoder för att studera hur bakterieceller reagerar på stress och har på senare tid fokuserat på mekanismerna bakom spridningen av antibiotikaresistens (ABR) mellan bakterier.

I detta projekt undersöks bekämpningsmedelens roll som drivkraft i utveckling av ABR och överföring till mänskliga patogener.  Effekten av olika bekämpningsmedel på ABR-utvecklingen genom genetiska kopplingar eller korsresistens och deras roll som drivkrafter för spridningen av ABR genom att främja konjugering kommer studeras. Vi kommer även föreslå insatser i form av förändringar av hur bekämpningsmedel och gödningsmedel  används  för att minimera denna risk och främja ett hållbart jordbruk.

Arbetsuppgifter   
Arbetsuppgifterna omfattar storskalig screening av tillväxt och konjugering i närvaro av bekämpningsmedel, analys av stora dataset, riktade studier av enskilda stammar eller gener som anses vara viktiga för antibiotikaresistens eller konjugering. Även genomgång av relevant litteratur, deltagande seminarier, interna gruppmöten, och interaktion med andra forskargrupper ingår.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden.

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 
 • avlagt examen på avancerad nivå, eller  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.   
 • Särskild behörighet har den som har:
• avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. *Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå
För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT). 

Bedömningsgrund   
Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. En lämplig utbildningsbakgrund bör omfatta ett eller flera av följande områden: molekylärbiologi, mikrobiologi, syntetisk biologi, genomik, bioinformatik och högkapacitetsmolekylära tekniker inklusive robotik.

*Tidigare erfarenhetexperimentellt och in silico inom något av ovanstående områden är meriterande liksom erfarenhet av bakteriell molekylär genetik. Erfarenhet av stora dataset eller statistiska programmeringsspråk (t.ex. R eller SPSS) är meriterande.

*Hög motivation att bedriva doktorandstudier och förmåga att självständigt planera och organisera egna experiment.

*God förmåga att analysera och kommunicera vetenskapliga resultat, samt  presentera muntligt och skriftligt på engelska.

*Intresse och förmåga att samarbeta inom gruppen.

Ansökningar kommer utvärderas av huvudhandledaren och bihandledaren, för att välja en toppgrupp av kandidater som kommer intervjuas.

Anställning   
Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse


Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   
Anne Farewell anne.farewell@cmb.gu.se

Fackliga organisationer   
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   
Du hittar den fullständiga annonsern och söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med den fullständiga annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-26

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Mikrobiolog

Lön

Enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat