arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i miljörätt med tvärvetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 april

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst i miljörätt med tvärvetenskaplig inriktning.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Allm--n-studieplan-JURFAK-2016-18-sept-2018-maj-2020.pdf för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Som doktorand kommer du att tillhöra den juridiska fakulteten och dessutom arbeta med en biträdande handledare i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskningsmiljön präglas av en kollegial miljö mellan handledare, doktorander och studenter, och det finns möjlighet för dig att undervisa inom ditt forskningsområde.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

- Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas
- CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)
- Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivningen bör beskriva hur du skulle närma dig en eller flera av forskningsfrågorna i detta projekt (utvärdering av den rättsliga utvecklingen i samband med ekologisk skadeståndsskyldighet (préjudice écologique”), miljörättsliga rättsprocesser i allmänhetens intresse, naturens rättigheter och/eller miljökonstitutionalism) och en reflektion över material och metoder som du kan komma att använda dig av. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 20 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär 7 A4-sidor).
- Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.
- Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)
- Ett rekommendationsbrev och/eller angivande av referenspersoner Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) inges på särskilda blanketter: https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777 till utbildning på forskarnivå och http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Ans--kan-om-anst--llning-som-doktorand-2022-2023.pdf som doktorand. 

Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå ska till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras.

Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Observera att sökande som kallas till intervju ska lämna in bestyrkta kopior av intyg, diplom och betygsutdrag från tidigare studier vid ett internationellt erkänt lärosäte (universitet eller högskola). Om den sökande är en utländsk medborgare kräver vi också en bestyrkt kopia av sidan i passet med personuppgifter och foto. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjerhttps://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskningsstudierektor Martin Berglund, e-post: mailto:research@jur.uu.se, tel: 018-471 20 62.

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast den 1 juni 2022, UFV-PA 2022/1458.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 november 2022 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till