arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i Medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorandplats i Medicinsk vetenskap

Titel på projektet: Effekt av sömnstörningar på kognitiv funktion

Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, utlyser en doktorandplats i samarbete med Reykjavik University Sleep Institute/Department of Psychology, Reykjavik University, Island. Doktorandprojektet genomförs inom ramen av ett stort Europeiskt samarbetsprojekt kallat "Sleep Revolution" samtidigt vid de båda universiteten. Doktorandprojektet har handledare från båda universiteten. Doktoranden bör ha möjlighet att arbeta med projektet vid båda lärosätena och förväntas tillbringa minst 12 månader totalt vid universitetet i Reykjavik under doktorandstudierna. Doktoranden kommer att antas till utbildning på forskarnivå vid båda lärosätena. Efter antagning kommer doktoranden att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Utbildningen leder fram till en dubbel examen (doktorsexamen).

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: God sömn har en viktig funktion för välbefinnande och hälsa. Förekomsten av sömnstörningar uppskattas som upp till 40% av världens befolkning, men kunskapen om sömnstörningars inverkan på kognitiva funktioner är mycket begränsad, delvis på grund av brist på adekvata undersökningsmetoder. I synnerhet saknas tillförlitliga diagnostiska verktyg för att analysera individens förmåga att hålla sig vaken med god reaktionsförmåga under längre tidsperioder. Detta doktorandprojekt syftar till att minska denna kunskapslucka genom följande fyra delstudier.

Syfte/mål och Genomförande
1- Testa den kliniska genomförbarheten av 3 nätter sömnstudier i hemmet där patienter genomför mätningar själva. Denna proceduren har som mål att få en mer exakt och bild av sömnkvaliteten hos patienter med sömnapné. Tillämningen av sömnstudier i hemmet bör hjälpa att minska kostnaderna, reduceratiden för administrering av studierna, och att bättre karakterisera patienternas sömnstörningar.
2- Validering av ett omfattande kognitivt batteri som är utformat för att testa effekterna av sömnstörningar på kognitiva domäner. Med tanke på bristen på sådana verktyg inom sömnmedicin är det nödvändigt att skapa och testa ett nytt verktyg som kan täcka ett så brett spektrum av kognitiva domäner som möjligt.
3- Användning av kognitivt batteri och fysiologiska data för att förbättra differentialanalys i sömnstudier. Huvudsyftet är att utveckla och validera ett kognitivt batteri som kan hjälpa till att förbättra möjligheten att upptäcka kognitiva funktionsnedsättningar hos patienter med obstruktiv sömnapné (OSA).
4- Utvärdera effekten av sömnapnébehandling på de olika kognitiva domänerna. Patienterna kommer att använda det kognitiva batteriet före, under och efter de tre månadernas behandling för OSA; Syftet är att utvärdera eventuella effekter på deras kognitiva förmågor i en studie hos 1000 patienter på 24 kliniker i Europa.

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Kontaktuppgifter för anställningen   
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Ludger Grote, universitetslektor, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin,
telefon: +46 709798111, e-post: ludger.grote@lungall.gu.se

Biträdande handledare Dr. Erna S. Arnardottir, Associate Professor, Dept of Engineering and Dept of Computer Science, Director of The Reykjavik University Sleep Institute (RUSI), Reykjavik University, e-post: ernasifa@ru.is  

Ansökan   
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar   

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-13

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat