arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  14 juli

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i medicinsk vetenskap


Titel på projektet: Sena epigenetiska effekter efter exponering för radioaktivt jod  

Arbetsuppgifter   
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Sköldkörteln är ett relativt strålkänsligt organ som är viktigt att skydda från joniserande strålning, speciellt i samband med exponering för radioaktivt jod. Mekanismerna bakom de strålningsbiologiska effekterna är fortfarande relativt okända. Dagens molekylära metoder är användbara gör att studera sådana mekanismer i celler och vävnader.

Detta projekt kommer att fokusera på sena epigenetiska effekter, dvs modifiering av genetiska materialet utan att förändra DNA-sekvensen, och som kan överföras till kommande generationer. Det har föreslagits att epigenetiska förändringar efter bestrålning är mycket viktiga för sena vävnadsskador och specifikt cancerinduktion av t ex sköldkörtelcancer. Området är hittills till största delen outforskat och resultaten kan få direkt betydelse för påverka strålskyddsarbetet i samhället. Det övergripande målet är att undersöka epigenetiska effekter på normal sköldkörtelvävnad lång tid efter intern exponering för låga och medelhöga mängder av radioaktivt jod. Fokus kommer initialt att vara på DNA-metylering, men kan också komma att inkludera andra mekanismer, såsom miRNA-induktion. Resultaten kommer att jämföras med data för gen- och proteinuttryck, idealt från samma vävnader, för att finna korrelation mellan dessa, liksom att föreslå och validera potentiella biomarkörer.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.   

Anställning   
Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen   
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Eva Forssell-Aronsson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper,
telefon: 0703722626, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se  

Ansökan   
För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-14

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat