arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Studier med fokus på septisk artrit

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Samspel mellan bakterier och värd – bakomliggande molekylära mekanismer, nya biomarkörer och framtida behandlingar för septisk artrit

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Gula stafylokocker (bakterier) kan på olika sätt invadera mänskliga inre organ och på så sätt undgå immunförsvaret. Dessa bakterier kan också ta sig in i leder, vilket leder till inflammation i leden (septisk artrit) och att leden kan brytas ner mycket snabbt. Ledförstörelse leder ofta till permanent nedsatt ledfunktion hos patienter med septisk artrit, som i och med detta ibland behöver en protesoperation. Trots dåliga behandlingsresultat är nuvarande behandlingar mot septisk artrit oförändrade sedan många årtionden.

Vi har en hypotes om hur gula stafylokocker leder till snabb fortskridande ledförstöring- Rekrytering av inflammatoriska monocyter till de lokala lederna som drabbats av septisk artrit, och som senare mognar till osteoklaster, orsakar ledförstörelse vid septisk artrit. Att hindra migration av monocyter från blod till dessa leder och att blockera differentiering av monocyter till osteoklaster kommer att förhindra ledskador. Vi avser att studera hur blodmonocyterna migrerar till lederna och där orsakar ledförstörelse vid septisk artrit. Vi kommer att identifiera subgrupper av monocyter i blod och ledvävnad från septisk artrit med hjälp av FACS. Dynamiska förändringar av osteoklastogenesen i de lokala leder som drabbats av septisk artrit kommer att karakteriseras. Möss som saknar viktiga benmetabolismsmolekyler (till exempel, RANKL-/- och CCR-2-/- möss) kommer att användas för att belysa sin roll vid benförstöring vid septisk artrit. Vi planerar också nya behandlingsstrategier som riktar sig mot monocytmigration, differentiering och osteoklastaktivering. Detta kan vara ett helt nytt sätt att i framtiden behandla och/eller förhindra ledinflammation och benförstörelse orsakad av stafylokocker.

Detta projekt kommer att öka vår kunskap om sjukdomsmekanismerna vid ledinflammation orsakad av stafylokocker, samt bidra till utveckling av nya sätt att behandla ett gammalt men viktigt kliniskt problem; stafylokockinducerad septisk artrit.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Tao Jin, docent, institutionen för medicin, e-post: tao.jin@rheuma.gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-01

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat