arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i arbetsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centrum för global HRM (CGHRM) är Sveriges och Nordens första centrum för HRM (Human Resource Management). CGHRM är ett kunskapscentrum och en mötesplats för akademiker och yrkesverksamma inom HRM med målsättningar som att stärka svensk HRM-forskning lokalt, nationellt och globalt, att vara en kunskapsbank kring frågor om HRM, att initiera, utveckla och driva forskning inom området i dialog och samverkan med näringsliv och offentlig sektor och genom nyttiggörandet av forskningen främja en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet lokalt, nationellt och globalt.

CGHRM är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har 14 organisationer från näringsliv och offentlig verksamhet som medlemmar.

CGHRM söker nu en doktorand i arbetsvetenskap med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Tjänsten utlyses inom ramen för forskningsprojektet Hur kan HR-funktioner bidra till förändring, innovation och omställning? Projektet, som är finansierat av Trafikverket, skall undersöka hur HR-funktioner kan bidra till förändring, innovation och omställning genom att följa HR-arbete inom mer omfattande verksamhetsutvecklings- och infrastrukturprojekt.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arbetsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsvetenskap har den som:
-avlagt examen på avancerad nivå i arbetsvetenskap, eller
-avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete i t ex sociologi eller personalvetenskap med inriktning mot arbetsorganisation, förändrings- eller innovationsprocesser
-på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Utöver behörighetskraven är kunskap om eller erfarenhet av HR-arbete meriterande.

Vid urval av de sökande kommer också de sökandes färdigheter i självständigt arbete, erfarenhet av projektarbete, samt förmåga till kritiskt tänkande och samarbetsförmåga att bedömas.

För denna anställning är kunskaper i svenska ett krav då insamlade data är på svenska. Påvisande av goda kunskaper i skriftlig framställning på engelska är också meriterande.

 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Mer information och ansökan

För mer information och ansökan se www.gu.se/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-06-09

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

lön enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat