arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats - Kromosomala hybrider

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning.

Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerade sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Denna position finansieras delvis av Uppsala Antibiotic Center (UAC) och den rekryterade doktoranden kommer att ingå i UAC:s forskarskola. UAC är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet som grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens från alla tre ämnesområden vid Uppsala universitet: Medicin och Farmaci, Teknik och Naturvetenskap samt Humaniora och Samhällsvetenskap. Doktorandpositionerna och forskarskolan är centrala delar av UAC med målet att utbilda en ny generation forskare med bred kunskap och en vilja att bidra till att bekämpa problemet med antibiotikaresistens. För mer information om UAC: https://uac.uu.se/

Projektbeskrivning: Forskargrupp Hughes vid IMBIM, Uppsala Universitet, söker en motiverad och driven kandidat med avsikt att arbeta mot en doktorsexamen inom den genetiska grunden för antibiotikaresistens. Forskargruppen undersöker bakteriekromosomorganisation och mekanismer för utveckling av resistens mot antibiotika. Ny forskning tyder på att bildandet av kromosomala hybrider har bidragit till skapandet av globalt utbredda virulenta och antibiotikaresistenta bakteriepatogener. Mekanismerna för hybridbildning, faktorer som påverkar sannolikheten att hybrider bildas, och den globala förekomsten av stammar med hybridkromosomer bland kliniska isolat är för närvarande okända. Kandidaten kommer att utveckla experimentella modellsystem för att studera mekanismerna och faktorer som påverkar bildning av hybridkromosomer i bakterier, använda helgenomsekvensanalys för att studera hybridstammars genetiska arkitektur och tillämpa bioinformatisk analys för att utvärdera förekomsten av hybridstammar bland kliniska isolat. Projektet syftar till att klargöra de faktorer som främjar eller begränsar hybridbildning med hjälp av en kombinerad bioinformatisk och experimentell metod.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom det aktuella ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av tiden.

Kvalifikationskrav: Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en magisterexamen (eller motsvarande) med fokus på cell- och vävnadsbiologi, mikrobiologi, eller angränsande områden. Erfarenhet av organotypisk vävnadskultur, hantering av sjukdomsalstrande mikroorganismer, samt arbete med ljusmikroskopi-baserade analyser. Mycket goda kunskaper att uttrycka dig både i tal och skrift på engelska. Kandidaten förväntas vara initiativrik och angelägen att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs slutligen vid personlig lämplighet så som samverkan, kommunikationsförmåga och analytisk förmåga.

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Diarmaid Hughes, mailto:diarmaid.hughes@imbim.uu.se, 0736749343.

Ansökan: Ansökan mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) den sökandes kompletta CV, samt ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta tjänsten, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021, UFV-PA 2021/1770.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Visstidsanställning