arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander inom pålitliga cyberfysiska system, "edge-computing"

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: mekatronik och inbyggda system

I hård konkurrens tilldelades KTH nyligen ett nytt svenskt kompetenscenter för "Trustworthy Edge Computing Systems and Applications" (TECoSA), planerat att starta i början av 2020.

Begränsningarna med centraliserade molnberäkningssystem och i inbyggda system driver införandet av ett nytt datorlager, vilket kommer att ge betydande dator- och lagringsresurser nära användare och applikationer. Dessa "kant-datorsystem" (Eng. "Edge-computing", alt. mikrodatacenter eller "Fog"-noder) förutspås ha en enorm marknadspotential inom interaktiva människa-maskintillämpningar, dataanalys i realtid, samt samverkande cyberfysiska system.    

Kompetenscentret fokuserar på forskning som banar väg för nya pålitliga kant-datorsystem och applikationer som en viktig del av industriell digitalisering med tonvikt på predikterbarhet, personsäkerhet och IT-säkerhet. Det primära syftet med dessa doktorandtjänster är att öka pålitligheten, intelligensen och effektiviteten för Cyberfysiska system genom kant-datorsystem. Sådana system är ofta säkerhetskritiska och utför i realtid övervakning, analys, beslutsfattande och styrning, där kant-datorsystemen ger möjligheter för nya AI-drivna applikationer. Att införa kant-datorsystem för cyberfysiska system kräver forskning för hur man kan åstadkommer predikterbarhet och säkerhet. Önskade systemegenskaper beror på en kombination av nya algoritmer, arkitekturer och snabb och säker kommunikation. Designmetoder, verktyg och arkitekturer kommer att utvecklas för att stödja modellering, simulering, optimering, verifiering, validering och säkerhetsargumentation av kant-datorbaserade cyberfysiska system.    

Handledning: Doktoranden kommer vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av professorer i Mekatronik och Inbyggda system.

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

För att kvalificera dig för anställningen har du examen på avancerad nivå i mekatronik, inbyggda system, datavetenskap, elektroteknik, robotik eller liknande. Vidare har du goda kunskaper i systemvetenskap samt metoder och verktyg för co-design. 

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenheter från MATLAB, Simulink eller andra design- och simuleringsverktyg
- Erfarenhet från teorier och verktyg inom artificiell intelligens
- Industriell erfarenhet
- Dokumenterad multidisciplinär bakgrund och intresse

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen


Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.