arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander inom Datavetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Vi söker högkvalificerade och motiverade individer att bedriva en doktorsexamen inom datavetenskap.

Doktoranderna kommer att delta i ett nyetablerat forskarteam på KTH under ledning av professor Aristides Gionis (https://www.kth.se/profile/argioni/) Forskningsteamet fokuserar på att utveckla nya metoder för att utvinna kunskap från data, modellera stora komplexa system och utforska nya applikationsområden inom datavetenskap. Tyngdpunkten ges inom grafbrytning, sociala nätverksanalyser, modellering av informationsnätverk, sociala nätverksdynamik, såväl som i nya domäner, såsom tolkbar AI. Arbetet kombinerar grundforskning i algoritmer med utveckling av nya applikationer.

De annonserade positionerna finansieras av European Research Council (ERC) Advanced Grant REBOUND, som syftar till att studera fenomenen polarisering och ekokamrar i onlinemedier, utveckla metoder för att mildra dessa fenomen och av H2020 europeiska projektet SoBigData ++ som syftar till använda stor dataanalys för att förstå komplexa sociala fenomen.

Sökande bör ha framgångsrikt avslutat eller förväntat sig fullfölja en magisterexamen och ha stark bakgrund inom algoritmisk design, data mining, maskininlärning och kombinatorisk optimering. Sökande måste ha starka implementeringsfärdigheter och erfarenhet av att hantera storskalig data. Doktoranderna förväntas kunna publicera högkvalitativa artiklar och utveckla forskningsprototyper.

Forskarutbildningsämne: Datavetenskap


Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Aristides Gionis

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- Arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att  sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt
- samarbeta med andra
- ha ett professionellt förhållningssätt
- analysera och arbeta med komplexa frågor
- Sökande måste ha eller håller på att få en magisterexamen i datavetenskap eller ett relaterat område
- Sökande måste ha starka akademiska referenser, skriftliga och talade engelska kunskaper, kommunikation och teamwork färdigheter

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen


Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter


Kontaktuppgifter fackliga representanter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Kontaktuppgifter doktorandsektionen https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Ansök via KTH:s rekryteringssystem. Sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss kontakt med bemannings/rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning