arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander inom artificiell intelligens

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET


ledighetsförklarar upp till tre (3) anställningar som
Doktorand i artificiell intelligens med placering vid avdelningen för artificiell intelligens och
integrerade datorsystem (AIICS) vid institutionen för datavetenskap (IDA)

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Du kommer att bedriva forskning inom artificiell intelligens i gruppen som leds av biträdande professor Fredrik Heintz vars forskning ligger i gränslandet mellan maskininlärning och kunskapsrepresentation. Vi letar särskilt efter personer som är intresserad av någon av följande forskningsfrågor:
 • Inlärning och slutsdragning i kombinerat kontinuerliga och diskreta rörelsemodeller till exempel från GPS-data från fordon.
 • Syntetisk datagenerering genom privacy-preservering maskininlärning med generative adversarial-metoder på rörelsedata.
 • Teoretiska grunder för kausalitet, utveckla nya metoder och algoritmer för inlärning och slutsatsdragning av kausala modeller samt applikationer av dessa.
 • Inlärning och slutsatsdragning med kombinerat probabilistiska och logiska modeller samt tillämpningar inom övervakning och verifiering av garanterat säkra autonoma system.
 • Deep reinforcement learning för multiagentsystem som t.ex. StarCraft.

Behörighet

Den sökande ska ha en Master-examen i ett för tjänsten relevant ämne t.ex. datavetenskap. Den sökande förväntas ha djup kunskap inom datavetenskap, matematik och programmering. Flytande talad och skriven engelska är ett krav. Kunskap och erfarenhet i artificiell intelligens eller något av följande delområden inom AI är meriterande: maskininlärning, djupinlärning, Bayesiansk inlärning, kausalitet, generative adversarial-metoder, samt reinforcement learning.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse eller 2020-01-01

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2019-12-16. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.