arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i specialpedagogik (3)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-03-01.

Projektbeskrivning

Tre doktorandanställningar annonseras. Om medel erhålls ifrån CKVO kan en ytterligare doktorandanställning komma att tillsättas. 

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna. Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd. Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denne är en del av. Inom forskningen i specialpedagogik finns olika områden vilka fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget och institutionens forskare kan ha tillhörighet i flera av dessa områden.

Inriktning

Av tre doktorandanställningar har två i förväg specificerad inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
 • En doktorandanställning är inriktad mot aktionsforskning inom området inflytande och delaktighet i samhället för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
• En doktorandanställning är inriktad mot praktiknära forskning om läs- och skrivutveckling hos elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Den tredje doktorandanställningen är inte specificerad utan öppen inom ämnet specialpedagogik.   

Om medel erhålls ifrån CKVO ska den doktorandanställningen ha specificerad inriktning mot vuxna migranter som har funktionsnedsättning.

Den sökande får i sin ansökan uttrycka om det finns ett särskilt intresse för någon av dessa inriktningar och i så fall ev. i vilken prioritetsgrad.

Doktoranden följer utbildningsplanen för forskarutbildning i specialpedagogik vid den Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Stockholms universitet.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Helena Hemmingsson, helena.hemmingsson@specped.su.se och studierektor för forskarutbildningen i specialpedagogik, docent Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt Karin Edlund, karin.edlund@specped.su.se ordförande för doktorandrådet vid Specialpedagogiska institutionen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.