arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Linköpings universitet söker nu fem doktorander i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), som del av den nationella forskarskolan i vuxnas lärande – ett samarbete mellan Linköpings universitet (värduniversitet), Jönköping University och Stockholms universitet. 

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningarna ingår i den nationella forskarskolan i vuxnas lärande. Sammantaget antar forskarskolan under hösten 2021, 9 doktorander vid Sveriges tre främsta vuxenpedagogiska forskningsmiljöer varav 5 doktorander vid Linköpings universitet. Planerad start för forskarskolan är 1 februari 2022. Anställningarna vid de olika lärosätena kungörs vid något olika tidpunkter – håll utkik på respektive lärosätes hemsida.

Syftet med forskarskolan är att utveckla såväl nationell som internationell forskning om vuxnas lärande och stärka forsknings­anknytningen av lärarutbildningarna inom detta område. Genom utbildningen förväntas den studerande erhålla kunskaper som förbereder för framtida arbete på lärarutbildningarna.

Inom ramen för vuxnas lärande ryms en lång rad kunskapsområden såsom vuxnas lärande som sker under olika delar av livscykeln, organisatoriska, institutionella och didaktiska frågor i relation till kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och folkbildning mer brett. Även frågor om vuxnas studiedeltagande, social inkludering och exkludering av olika grupper i såväl formella, icke-formella och informella lärsammanhang, övergången mellan utbildning, arbets- och samhällsliv, och frågor om anställnings­barhet, ryms här.

Forskarskolan har som främsta mål att bidra till kunskapsbildningen kring
 • den kommunala vuxenutbildningen, där både grundläggande- och gymnasial utbildning ingår, svenska för invandrare (sfi), yrkesutbildning, samt särskild utbildning för vuxna.
 • folkhögskolan, där både allmän linje och särskilda kurser ingår.
Avhandlingsarbetena ska vara verksamhetsnära och framför allt rikta in sig på lärarens didaktiska arbete i något av ovanstående nämnda sammanhang.

Ytterligare information om forskarskolans inriktning och verksamhet finner du på forskarskolans hemsida: liu.se/forskning/forskarskola-i-vuxnas-larande

Av de doktorander som antas vid LiU förväntas 4 bedriva forskning inriktad mot komvux och 1 med inriktning mot folkhögskolan.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå̊, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, kan Styrelsen för utbildningsvetenskap för en enskild sökande medge undantag från kravet på̊ grundläggande behörighet.

Särskild behörighet har den som har 90 högskolepoäng i pedagogik eller något ämne av central betydelse för området vuxnas lärande varav minst 30 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ inkluderande ett självständigt arbete på̊ minst magisternivå̊ eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Önskvärt är att den sökande har en lärarutbildning och/eller erfarenhet av arbete inom komvux eller folkhögskola.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16821&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat