arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Institutionen för omvårdnad har en masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) söker i samarbete två doktorander i omvårdnad till kommande forskningsprojekt inom RVN. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom  följande områden:

- Personcentrerad vård
- Implementering av ny kunskap som kommer via systemet för Kunskapsstyrning
- Preventivt och proaktivt arbete för att främja hälsa

Arbetsuppgifter:

Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Västernorrland. Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera skall kunna kopplas till regionens verksamhet, samt till Insitutionen för Omvårdnads utbildningar. Som doktorand kommer du därför att både ingå i MIUNS forskningsmiljö samtidigt som du kommer att  vara med och utveckla en akademisk miljö vid RVN. 

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

- God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- God förmåga att planera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning:

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf

Anställning:

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom doktorandstudier kan andra uppgifter om 20% ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningens omfattning: Heltid, varav 20 % hos Region Västernorrland för klinisk tjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström,prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:marie.haggstrom@miun.se eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:malin.rising-holmstrom@miun.se, Sofi Lidehäll, Tf områdesdirektör för Forskning, Utbildning och Innovation (FUI) REGION VÄSTERNORRLAND,  Regionledningsförvaltningen, mailto:sofie.lidehall@rvn.se tfn 072-209 53 20.

Ansökan:

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

- Personligt brev
- CV
- Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
- Intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen, din forskningside’ utifrån någon av de tre angivna inriktningarna i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen
- Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-03.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Visstidsanställning