arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i matematik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Utbildningen på forskarnivå i matematik kan innehålla både ren och tillämpad matematik i varierande omfattning. En lista på möjliga områden ges nedan. Slutligt val av projekt och handledare görs av doktoranden i samråd med institutionen.

Områden för doktorandprojekt


Utlysningen omfattar fyra projektområden inom några av institutionens specialområden och vi har för avsikt att tillsätta tre doktorandtjänster. Områdena är listade utan inbördes prioriteringsordning. Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av.

Analys och matematisk fysik


Forskning inom analys och matematisk fysik, t ex inom potentialteori, slumpmatriser, statistisk mekanik för repellerande partikelsystem och konforma fältteorier. (Kontakt: Yacin Ameur)

Komprimerad avkänning


Projektet är i området komprimerad avkänning, i skärningen mellan tillämpad och ren matematik, och innehåller komponenter såsom egenvärden till slumpmatriser, optimeringsteori, design av algoritmer, och kan också innehålla interdisciplinära samarbeten med t ex synkotronljusfysik och NMR-kemi. Inriktningen kan anpassas efter doktorandens önskemål. (Kontakt: Marcus Carlsson)

Harmonisk analys och osäkerhetsprinciper


Projektet fokuserar på att utforska utvidgningar och motsvarigheter till olika klassiska osäkerhetsprinciper som Heisenbergs osäkerhetsprincip, Nazarovs osäkerhetsprincip och Balian-Lows osäkerhetsprinicp. (Kontakt: Jan-Fredrik Olsen)

Operatorteori och komplex analys


Hilbert- eller Banachrum av analytiska funktioner i en och flera variabler och deras roll som modeller i andra områden av matematiken. Hilbertrum med reproducerande kärnor och deras relation till komplex analys. Faktoriseringssatser i sådana rum och deras tillämpningar. (Kontakt: Alexandru Aleman)

Behörighet


Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik har den som med godkänt resultat genomgått kurser om 120 högskolepoäng i matematik varav minst 50 högskolepoäng på avancerad nivå. Ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav: Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

 

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning