arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i industriell organisation

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar 2 anställning(ar) som
Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation
med placering vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

De aktuella anställningarna är kopplade till två olika forskningsprojekt på avdelningen.

Det första projektet studerar innovationssystemet för eldrivna distributionslastbilar i stadstrafik. Fordonelektrifiering erbjuder stora möjligheter till energieffektivisering och minskade utsläpp, i synnerhet i stadsmiljö. Sverige har mycket ambitiösa mål för eldrivna distributionslastbilar, men spridningen av dessa fordon har hittills varit långsam. En viktig del av problemet är komplexiteten i det relaterade innovationssystemet, där olika industri- och samhällssektorer står inför utmaningar i termer av samordning och integration. Projektet syftar till att undersöka hur olika aktörer såsom fordonstillverkare, kraftbolag, stadsplanerare och logistikföretag genom samordnade insatser och integrerad kunskapsutveckling kan underlätta implementering och spridning av eldrivna distributionslastbilar. Forskningen bygger framför allt på intervjuer och dokumentstudier. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Det andra projektet analyserar och utvecklar organisatoriska innovationsmodeller för framgångsrik digital omvandling hos svenska företag. Nya former av digitalisering, avancerad automation, internet-of-things och artificiell intelligens utmanar både privata och offentliga organisationer. Digitala teknologier förändrar förutsättningarna för produktion, organisation och distribution i nästan alla sektorer från detaljhandel, sjukvård och media till verkstads- och bilindustri. En del svenska företag har lyckats dra nytta av denna utveckling; andra har förlorat mark i konkurrensen med digitala utmanare. För att lyckas på de digitala marknaderna krävs både tekniska och organisatoriska innovationer. Projektet kommer att undersöka hur befintliga affärer och processer utmanas av digitaliseringen, och tillsammans med olika företag utveckla en ledningsmodell som stödjer deras arbete med att skanna av sin omgivning, värdera hinder och förmågor, och skapa nya arbetssätt för den digitala omvandlingen. Projektet bygger på ett nära samarbete med företagen Strömsholmen och Husqvarna. Projektet finansieras bl a av Vinnova.

Ange i din ansökan vilket av de två projekten du framför allt är intresserad av och motivera varför.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Som doktorand får du ta ett självständigt ansvar för att genomföra teoretiska och empiriska studier i samråd med dina handledare.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse, men senast under våren 2019.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.