arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i fysik med fokus på aerosoler i atmosfären

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för kärnfysik vid fysiska institutionen på Lunds Universitet (LU) ska anställa tre nya doktorander inom forskningsfältet atmosfärsaerosoler.

Forskningen vid avdelningen för kärnfysik är inriktad mot både grundläggande och tillämpad kärnfysik samt mot aerosolkemi och fysik. Aerosolgruppen vid kärnfysik bedriver forskning kring aerosolpartiklars påverkan på klimat och på luftkvalitet. Forskningen involverar arbete med mätningar av aerosolpartiklars egenskaper och halter, satellitmätningar, processmodellering och global modellering. Aerosolgruppen samarbetar med flera forskargrupper i Europa, USA, Kina och Brasilien samt andra forskargrupper vid LU.

Arbetsuppgifter

Det övergripande målet med alla tre doktorandprojekten är att bidra till en ökande förståelse kring den antropogena (mänskliga) påverkan på den kontinentala biosfärs-aerosol-moln-klimat återkopplingsmekanismen. Skogar släpper ut organiska gasmolekyler, så kallade BVOCer, som oxideras i atmosfären och bildar Highly Oxygenated organic Molecules; HOM. HOM är en viktig källa till sekundära organiska aerosoler (SOA) och tillväxten av nya aerosolpartiklar över skogen. Antropogena emissioner av spårgaser och primärpartiklar, t ex sot, ökar antalet aerosolpartiklar och ändrar atmosfärens oxiderade förmåga. Detta påverkar i sin tur bildningen och egenskaperna hos SOA. SOA från skogen sprider inkommande solstrålning och ändrar molnens reflekterande egenskaper. Ökande emissioner från skogen p.g.a. klimatförändringar, inklusive skogsbränder, kan på så sätt kyla klimatet och motverka uppvärmningen som orsakas av växthusgaser. Emellertid är det fortfarande stora osäkerheter kring bildningen av aerosoler från BVOCer vilket påverkar vår förmåga att förutspå dåtidens, nutidens och framtidens klimat på jorden.

Som forskningsstuderande i aerosolgruppen vid avdelningen för kärnfysik kommer du att ingå i ett starkt team av seniora och juniora forskare. Gemensamt för alla är att vi jobbar med att minska osäkerheterna kring hur aerosoler påverkar klimatet på jorden, vilket kräver en förbättrad representationen av aerosolers påverkan på moln och klimat i jordsystemmodeller.

De tre doktorandprojekteten överlappar när det gäller det övergripande målet men är olika när det gäller metoderna.

För detaljerad projektbeskrivning, mer uppgifter om arbetsuppgifter, behörighet, särskild behörighet, övriga krav, bedömningsgrund, övriga meriter, villkor, ansökningsförfarande och annonsen i sin helhet se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:306321/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-03-01 Visstidsanställning