arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i (fransk, tysk, engelsk) litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 februari

 • Sök jobbet senast

  30 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Linnéuniversitetet ligger i Småland, och finns på två orter – dels i Växjö, dels i Kalmar. Universitetet har 2 100 anställda och över 44 000 studenter, och erbjuder över 200 program och 1 500 fristående kurser. Forskning vid Linnéuniversitetet håller hög nationell och internationell standard, inte minst vid fakulteten för konst och humaniora, där forskning inom intermediala och multimodala studier, digital humaniora, miljöhumaniora, global humaniora, koloniala och postkoloniala studier, ungdomslitteratur och populärkultur är framträdande.

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) är ett världsledande, ämnesövergripande forskningscentrum som bedriver forskning om relationer och interaktion mellan olika medier. IMS hör till fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet i Växjö.

IMS utlyser fyra doktorandtjänster som en del av Multimodality and Intermediality: Humanist Research in a Digital World (MIDWorld), som är en av Vetenskapsrådet finansierad forskarskola med inriktning mot intermediala studier. Utlysningen är öppen för sökande med följande ämnesinriktningar: litteraturvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, fransk litteraturvetenskap och tysk litteraturvetenskap. Oavsett ämne omfattar forskning inom intermedialitet och multimodalitet även andra medier än litteratur, såsom film, musik, konst och datorspel.

Ämnesområde för befattningenLitteraturvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, fransk litteraturvetenskap eller tysk litteraturvetenskap.

Placeringsort tills vidare


Växjö.

Linnéuniversitetet finns på två orter – Växjö och Kalmar. Forskarskolan finns i Växjö, men som doktorand förväntas du delta i aktiviteter på båda orterna.

Anställningsform och omfattningInformation om anställningsform och omfattning finns på Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Ytterligare information om anställning och arbetsvillkor vid Linnéuniversitetet finns på Linnéuniversitetets hemsida.

Tillträde


1 september 2023.

Arbetsbeskrivning


Som doktorand kommer du att vara en del av den nya forskarutbildningen Doctoral Programme of Multimodality and Intermediality. Humanist Research in a Digital World (MIDWorld), som ges i samarbete mellan Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies och Centrum för humanistisk forskning/forskargruppen i multimodal kommunikation vid Örebro universitet, och som samordnas av Örebro universitet. Forskarskolan kommer anta totalt nio doktorander.

Arbetsbeskrivningen finner du på Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Anställningens sammanhang


Mer information om forskarskolan och IMS finns på Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Som doktorand kommer du att vara anställd vid den institution som ditt forskningsämne hör till, varför du förväntas bidra inte bara till MIDWorld och IMS, utan även till din institutions specifika miljö.

Kunskaper i svenska är inget krav för doktorandtjänsterna. Arbetsspråket inom programmet är engelska.

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet enligt 7 kap. 39 §  Högskoleförordningen:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet enligt Linnéuniversitetets behörighetskrav:
 • kunskaper i engelska motsvarande de grundläggande behörighetskraven för universitetsstudier i Sverige på kandidatnivå (se även Universitets- och högskolerådets information om behörighet)  

OCH något av följande:

 • minst 120 godkända högskolepoäng, samtliga i ett av följande ämnen, litteraturvetenskap, engelsk litteraturvetenskap, fransk litteraturvetenskap, eller tysk litteraturvetenskap, av vilka minst 30 högskolepoäng måste vara på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 poäng, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt i eller utanför Sverige.
Alla behörighetskrav måste vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdag.

För ytterligare information om särskild behörighet och forskarutbildning vid Linnéuniversitetet, se de allmänna studieplanerna för forskarutbildning (se länkar ovan).

Ansökan


För information om ansökningsförfarandet och för att ansöka, gå till Linnéuniversitetets sida om lediga jobb. Sista ansökningsdag är 30 mars 2023. Intervjuer med utvalda kandidater kommer att påbörjas i april 2023.

Bedömningsgrunder


Mer information om urval och bedömning av inkomna ansökningar finns på Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Ytterligare information


Koordinatorer för MIDWorld Växjö: Niklas Salmose and Beate Schirrmacher

Prefekt vid institutionen för film och litteratur (litteraturvetenskap): Piia Posti

Prefekt vid institutionen för språk (engelsk, fransk och tysk litteraturvetenskap): Anna Greek

HR-partner vid institutionen för film och litteratur (litteraturvetenskap): Sandra Kron

HR-partner vid institutionen för språk (engelsk, fransk och tysk litteraturvetenskap): Josefin Grahn

Sista ansökningsdag är 30 mars 2023.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Lönestege enligt lokalt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat