arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i energiteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  14 maj

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vi söker upp till två doktorander inom ämnesområdet energieffektivisering av byggnader.

Framgångsrika sökande kommer att delta i forskningsaktiviteter i vår forskningsgrupp ”Energy Efficiency” på Umeå universitet. Startdatum för dessa tjänster är förhandlingsbara, men vi förväntar oss att doktoranden kan ansluta till gruppen någon gång mellan augusti och november 2021. Sista ansökningsdag är 14 maj 2021.

Projektbeskrivning

Stora databaser med information om byggnaders karakteristik och energianvändning blir mer allmänt tillgängliga inom byggnadsindustrin, vilket indikerar en ökande potential för användningen av big-data-analys och maskininlärning för en omställning till en hållbar byggd miljö.

Syftet med doktorandprojektet är att undersöka hur dataanalys tillsammans med maskininlärning kan användas för att utvärdera möjligheter till energibesparingar och utsläppsminskning av eftermonteringsåtgärder vid renovering med olika omfattning.

Doktorandstudien ska (1) utifrån representativa fallstudier utveckla och demonstrera en metod för att utvärdera energianvändning och växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv vid renovering av byggnader; (2) projektera utsläppskällor för byggnadsbestånd och kvantifiera robustheten av renoveringssåtgärder och strategier vid olika klimatförändringsscenarier och alternativa lokala perspektiv.

Studier kommer att utföras i nära samarbete med kommuner och forskare från andra länder.

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning, studera doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till motsvarande fyra år på heltid eller upp till fem år, varav undervisning eller annat avdelningsarbete kan utgöra max 20%. Lönen sätts utifrån den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i energiteknik med inriktning mot energieffektivisering alternativt energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom området energiteknik, närliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för forskarutbildningen. Kraven på förkunskaper anses uppfyllda även av den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också berättigade. Kraven måste vara uppfyllda vid antagningen till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökningstidpunkten.

Därutöver krävs kurser och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med simuleringar och statistiska metoder, big-data, maskininlärning, BIM och urban energimodellering. Den sökande måste även ha mycket goda färdigheter både muntligt och skriftligt i engelska.

Som doktorand ska den sökande ha förmågan att arbeta systematiskt, grundligt och självständigt likväl som i samarbete med andra. Vidare måste den sökande vara bekant med teoretiska ingenjörsvetenskapliga verktyg och ha god kunskap om forskningsområdet. Det planerade arbetet kräver ett analytiskt och kreativt sinne.

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla följande:

- Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för att ansöka och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
- Curriculum vitae.
- Beskrivning av dina framtida forskningsplaner som är relevanta för positionen (max. 3 sidor)
- Styrkta kopior av relevant examensbevis och certifikat.
- En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande så bör betygssystemet förklaras i korthet.
- En kopia av examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till två referenspersoner.
Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 14 maj 2021.

Information

Närmare upplysningar lämnas av:

Professor Weizhuo Lu, 073-836 95 36, weizhuo.lu@umu.se eller

Professor Thomas Olofsson, 090-786 67 10, thomas.olofsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-07-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning