arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i datavetenskap (WASP)

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningarna fokuserar på tre olika forskningsutmaningar:

a) Förklaringsbar deklarativ programanalys.

Denna tjänst fokuserar på nya deklarativa tekniker för att implementera kraftfull programanalys, med syfte att hjälpa programmerare att hitta fel och sårbarheter i programkod. Projektet innehåller utveckling av algoritmer och verktyg för typ- och effektanalys, baserad på referensattributgrammatiker. Forskningsmålen är att möjliggöra att olika analyser lätt kan kombineras, att de automatiskt kan inkrementaliseras och parallelliseras för användning i interaktiva verktyg, och att man automatiskt kan generera koncisa och begripliga förklaringar av analysresultat. 

b) En ansats baserad på domänspecifika språk för autonoma robotars tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsbarhet och säkerhet.
Denna tjänst är gemensam mellan programvaruteknik och robotik-grupperna. Vårt mål är att förenkla och effektivisera programmeringen av tillförlitliga, autonoma robotar. Dagens robotprogram blandar kod för robotens faktiska syfte och aktiviteter, med en stor mängd kod för felhantering och säkerhetskontroller, vilket gör det svårt att underhålla, återanvända och vidareutveckla robotprogramvara… I detta projekt använder vi moderna programvaruteknologier för att i stället separera säkerhets-, tillförlitlighets-, och tillgänglighetsaspekter från robotens kärnfunktionalitet till återanvändbara moduler.

c) Kontinuerlig systemtestning av av mjukvara i autonoma system
Denna tjänst i programvarusystemgruppen fokuserar på hur man kontinuerligt kan testa att autonoma och autonomt föränderliga system fungerar enligt de ursprungliga intentionerna. Projektets kontext är moderna utvecklingsmiljöer med kontinuerlig utveckling, och integration av nya funktioner (DevOps). Projektet omfattar forskning relaterat till systemmodellering, övervakning av beteende i realtid och kontinuerligt urval och exekvering av systemtestfall.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet datavetenskap uppfyller den som har:

- minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap varav minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller matematik samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnet, eller
- civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller annan examen på avancerad nivå med relevans för datavetenskap, och med minst 60 högskolepoäng inom ämnet.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder och övriga meriter

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter (för respektive tjänst):

a) Förklaringsbar deklarativ programanalys

- Kunskap om programspråk och dess implementation
- Mycket goda förmågor i programmering och matematik

b) En ansats baserad på domänspecifika språk för autonoma robotars tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsbarhet och säkerhet

- Kunskap om programspråk och dess implementation, eller robotik
- Mycket goda förmågor i programmering och matematik
- Vilja att arbeta praktiskt med riktig hårdvara
- Stark bakgrund i Python, C++, och Linux

c) Kontinuerlig systemtestning av av mjukvara i autonoma system

- Kunskap om mjukvaruutveckling, särskilt mjukvarutestning
- Mycket goda förmågor i maskininlärning och autonoma system
- Mycket god förståelse för systemaspekter, gärna förvärvade genom industriell erfarenhet
- Intresse för att arbeta med industriella samarbetspartners

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Mer info om denna anställning http://www.lth.se/jobb/.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Position (a): Professor Gorel.Hedin@cs.lth.se

Position (b): Associate Professor


Christoph.Reichenbach@cs.lth.se or

Professor Volker.Kreuger@cs.lth.se


Position (c): Professor

Per.Runeson@cs.lth.se