arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i datavetenskap med inriktning mot användbar program analys

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning

Vi erbjuder två doktorandtjänster till kvalificerade sökande med intresse inom programvaruutveckling, programvaruteknik, och människa-dator interaktion, med finansiering från ADAPT projektet.

ADAPT (Adaptiva utvecklingsverktyg) är ett forskningsprojekt med målet att utforska hur adaptiva utvecklingsverktyg kan göra programanalys mer användbar för mjukvaruutvecklare. Flertalet forskningsstudier har visat att programanalys dras med användbarhetsproblem orsakade av falska positiver och brist på god integration i utvecklingsverktyg. Inom ADAPT är målet att utforska hur information, om hur utvecklingsverktyg används och hur resultat från programanalys mottas av användare, kan användas för att ta datadrivna beslut om hur utvecklingsverktyg kan anpassas, med målet att öka användbarheten hos programanalys resultat. Utforskning inom detta område inkluderar aktiviteter som att:

Studera hur programanalys används i praktiken av professionella mjukvaruutvecklare vid interaktion med olika utvecklingsverktyg i deras arbetsflöde.

- Utforska hur detektion av användning av resultat (från programanalys) samt detektion av interaktionsmönster med utvecklingsverktyg kan förbättra hur resultat från programanalys presenteras.
- Utforska olika strategier för presentation av resultat från programanalys.
- Utforska automation av meta-analyssystem för data-driven utrullning av programanalys.

ADAPT-projektet har ytterligare som mål att dela mjukvara utvecklad inom projektet som öppen källkod och att bidra till en växande gemenskap runt användbar program analys.

Forskningen i projektet är interdisciplinär och kombinerar teorier och metoder från olika forskningsområden. Projektet sammanför forskare med bakgrund inom programvarusystem, programvaruteknik, människa-dator interaktion, psykologi, samt eye-tracking. Arbetet i projektet genomförs i nära samarbete med industrin.
För mer information om ADAPT, se https://emso.gitlab.io/projects/adapt/.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt samt forskarutbildningskurser (80% av tiden). I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (20% av tiden), för breddad kompetens samt meritering för en framtida akademisk karriärväg.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet datavetenskap uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder och övriga meriter

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Kunskap om mjukvaruutveckling, särskilt programanalys.
- Kunskap om programspråk och dess implementation.
- Kunskap om människa-dator interaktion och kognitionsvetenskap.
- Mycket goda förmågor i programmering och matematik.
- Erfarenhet av att jobba med eye-tracking-utrustning.
- Erfarenhet av att jobba med maskininlärning.
- Mycket god förståelse för systemaspekter, gärna förvärvade genom industriell erfarenhet.
- Intresse för att arbeta med industriella samarbetspartners.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett personligt brev, med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1:e september, 2020, eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning