arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i astronomi och astrofysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi utlyser två doktorandanställningar i astronomi och astrofysik vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Doktoranderna kommer att arbeta med observationer av exoplaneter och planetbildningsteori. Jens Hoeijmakers ska handleda ett doktorandprojekt inom observationer av exoplanetatmosfärer och Anders Johansen ska handleda ett doktorandprojekt inom planetbildning.

Arbetsuppgifter


(1) Doktoranden kommer att arbeta med analys och tolkning av observationer av exoplaneter med användning av högupplöst markbaserad spektroskopi. Doktoranden kommer att arbeta med data erhållna från de allra senaste spektrograferna som HARPS, ESPRESSO med flera, och använda modeller för att begränsa de fysiska, kemiska och termiska strukturkaraktäristikerna i exoplanetatmosfärerna. Detta projekt kommer att inrikta sig på jätte- och subgigantiska exoplaneter med korta perioder, och samtidigt förbereda sig på observationer av mindre och steniga planeter med ELT.

(2) Doktoranden kommer att arbeta med modeller för bildandet av jätteplaneter. Doktoranden kommer att använda koden PLANETESYS, utvecklad i Anders Johansens forskargrupp, för att reflektera över nedbrytningen, tillväxten och sedimentationen av damm i gashöljet på en växande protoplanet. Målet med avhandlingsprojektet är att förstå hur utvecklingen av damm påverkar opaciteten och konvektiv dynamik i gashöljena på växande planeter.

Behörighet


Sökande skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i astronomi och astrofysik enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_astronomi.pdf.
I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen på avancerad nivå i astronomi, fysik eller motsvarande (se studieplanen för detaljerade uppgifter). Alternativt skall studenten vid påbörjan av studierna har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma områden, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förmåga att tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan


Ansökan ska innehåll ett curriculum vitae och en kort redogörelse för den sökandes forskningsintresse. Vidare bör ansökan också ange namn, telefonnummer och e-postadress för två personer som har accepterat att ställa upp som referenspersoner. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Information om forskarutbildningen finns på fakultetens sida: https://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/program-och-kurser/forskarutbildning och på institutionens sida: http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD .

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.