arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i astronomi

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2020-08-01.

Institutionen består av 15 fast anställda forskare, ~20 seniora forskare och postdoktorer och ~25 doktorander. De flesta forskare som är verksamma i Stockholm har en internationell bakgrund och engelska används vanligtvis både vid institutionen och i det dagliga livet.

Projektbeskrivning

Institutionen utlyser två doktorandplatser inom två nyetablerade och växande forskningsgrupper, båda med projektfinansiering från ERC och Wallenbergstiftelsen. Det centrala temat för projekten är att förbättra vår förståelse av stjärnor och stjärnexplosioner genom att utveckla realistiska 3-dimensionella spektralbildningsmodeller och jämföra dem med astronomiska observationer.

Under de närmaste åren kommer grupperna att bestå av 3 doktorander och 3-5 postdoktorer vardera, med många möjligheter för synergier dem emellan och med andra grupper på institutionen, inklusive den större supernovagruppen och beräkningsgruppen, liksom sol-, planet- och galax- grupperna. Vi har också stora internationella samarbetsnätverk och generös finansiering är tillgänglig för projektrelaterade resor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet Astronomi att man erhållit minst 60 hp i fysik/astronomi på avancerad nivå, varav minst 30 hp i självständigt arbete. Man kan även ha erhållit motsvarande kompetens på annat sätt, inom eller utom lande

Urval

Se fullständig annons.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information angående anställningen inom stjärnfysik kan lämnas av Karin Lind, karin.lind@astro.su.se. Uppgifter om anställningen inom supernovafysik kan lämnas av Anders Jerkstrand, anders.jerkstrand@astro.su.se.

Allmänna upplysningar om forskarutbildningen i Astronomi lämnas av Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Astronom

Lön

Doktorandlön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat