arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i arkeologi/litt.vet/engelsk litteratur/historia/religionsvet.

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Vänligen se Linnéuniversitetets hemsida för fullständig annons.

Ämnesområde för anställningen

Arkeologi, litteraturvetenskap, engelsk litteratur, historia eller religionsvetenskap.
Placeringsort tillsvidare
Växjö
Anställningsform och omfattning
48 månaders tidsbegränsad anställning på heltid. 

Doktorandanställningen begränsas i enlighet med 5 kap. 7 § i högskoleförordningen. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid sidan av sina studier får den som är anställd som doktorand dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, (konstnärlig) forskning och administration; anställningstiden förlängs i så fall i motsvarande grad. Sådant arbete får inte överstiga 20 procents heltidsarbete.

Den aktuella ingångslönen (januari 2022) för en doktorand är 28 850 kronor i månaden (brutto).

För mer information om anställning och arbetsvillkor vid Linnéuniversitetet, se HR-avdelningens webbplats.

Startdatum

1 september 2022.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen, motsvarande högst fyra års heltidsstudier, i ett av fem möjliga forskarutbildningsämnen: arkeologi, litteraturvetenskap, engelsk litteratur, historia och religionsvetenskap. Forskarutbildningen omfattar obligatoriska och valbara kurser på sammanlagt 60 högskolepoäng samt en doktorsavhandling på 180 högskolepoäng. För mer information om forskarutbildningarna vid fakulteten för konst och humaniora, se fakultetens sida om forskarutbildning, samt de allmänna studieplanerna för de respektive ämnesområdena:

Arkeologi, historia och religionsvetenskap:
Allmän studieplan för den kulturvetenskapliga miljön

Litteraturvetenskap och engelsk litteratur:

Allmän studieplan för den litteraturvetenskapliga miljön

Som doktorand kommer du att spela en viktig roll i LNUC Concurrences forskningsmiljö och på din institution. Du ska bidra aktivt genom att regelbundet gå på seminarier, workshops och andra aktiviteter som forskningscentret, forskningsklustren eller din institution anordnar. Du ska tillbringa större delen av din arbetstid på Linnéuniversitetets campus i Växjö, såvida inte din forskning eller övriga arbete (exempelvis fältarbete eller arkivforskning) kräver något annat.

Som doktorand kopplad till LNUC Concurrences kommer du även att vara en del av det nya forskarutbildningsprogrammet i global humaniora, som kommer att lanseras av fakulteten för konst och humaniora 2022. Du ska delta i de aktiviteter som organiseras inom programmet, såsom seminarier, retreats och kurser, samt interagera med övriga doktorander och lärare på programmet. För mer information, se informationen om forskarutbildningsprogrammet i global humaniora på Linnéuniversitets webbplats.

Anställningens sammanhang

Det föreslagna avhandlingsarbetet måste knyta an till forskningsfältet koloniala och postkoloniala studier, samt till den forskning som utförs inom ramen för LNUC Concurrences och de tre tillhörande forskningsklustren. För närvarande utgörs dessa av forskningsklustret för imperieestetik, forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser och forskningsklustret för migration, medborgarskap och tillhörighet. Huvudhandledaren måste vara en minst docentkompetent forskare och medlem av centret.

LNUC Concurrences är en internationell forskningsmiljö, som välkomnar sökande av alla nationaliteter, bosatta varsomhelst i världen vid sista ansökningsdag. För mer information om centret, se LNUC Concurrences webbplats. 

Som doktorand kommer du även att vara en del av forskarutbildningsprogrammet i global humaniora vid fakulteten för konst och humaniora, som för närvarande är under uppstart, och som planeras starta i september 2022.

Behörighetskrav: Se fullständig annons på vår hemsida för information om behöriget samt särskild behörighet för anställningen.

För mer information om särskild behörighet och om utbildningen, se de allmänna studieplanerna för forskarutbildning (se länkar ovan).

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innefatta följande:
 • ett personligt brev där du förklarar varför du ansöker om anställningen (max två sidor)
 • CV (max två sidor)
 • bevittnade kopior av merithandlingar som visar att du uppfyller behörighetskraven för anställningen (inklusive engelskkunskaper för icke infödda talare)
 • forskningsplan (max 10 000 tecken, exklusive källor), inklusive syfte, teori, forskningsfrågor, metod och tidsplan
 • ett exemplar av masteruppsats eller motsvarande
 • namn på och kontaktuppgifter till upp till tre referenser.
För ytterligare information om ansökningsförfarandet samt för att ansöka, gå till Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2022.

Bedömningsgrunder

Urval av sökande görs på basis av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen görs utifrån följande kriterier:
 • forskningsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet
 • akademiska meriter, framför allt i fråga om masteruppsatsens (eller motsvarande) kvalité och relevans
 • övriga relevanta meriter och referenser.

Övrig information

För information om kontaktpersoner för anställningen, vänligen se fullständig annons på vår hemsida. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtra

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat