arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i ämnet Nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Nationalekonomi söker 3-4 doktorander inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Samhällsvetenskap med ca femtio medarbetare. Du placeras inom ämnesgruppen för Nationalekonomi med ett femtontal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Nationalekonomi, Statsvetenskap, Rättsvetenskap och Historia. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020. Forskarskolans övergripande tema fokuserar på hur samhället kan förverkliga de globala målen för en hållbar utveckling (Agenda 2030), vilket kommer kräva nya former för samverkan, affärsmodeller, ny teknologi, förändringar av lagstiftning, normer och olika samhälleliga policys och styrmedel. Förändringar som dessa kommer skapa vinnare och förlorare, och också innebära mer djupgående mål- och värderingskonflikter.

Forskningen vid avdelningen är inriktad mot naturresurs-, miljö- och energifrågor och sker vanligen i en mångvetenskaplig miljö där även akademiska discipliner från teknisk fakultet kan ingå. Vi strävar även efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskarutbildning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Arbetsuppgifter

Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen samhällsvetenskap och det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser, varav en del direkt kopplade till forskarskolan. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, studieresor och konferensresor, vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens och avdelningens verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera nationalekonomiska problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Kompetens och erfarenhet

För att antas till utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet krävs att du har minst magisterexamen med huvudämne/område Nationalekonomi, samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Bedömningskriterier och urval

Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska och analytiska förmåga gällande vetenskaplig produktion, såsom examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

I samband med ansökan skall du lämna in examensarbete/uppsats från din utbildning på avancerad nivå. Examensarbetets/uppsatsens vetenskapliga och språkliga kvalitéer kommer att utgöra en ytterligare bedömningsgrund.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:
 • God metodologisk kännedom, särskilt inom miljö- och naturresursekonomi
 • God samarbetsförmåga
 • Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser 
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad till 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring på högst 20 % kan tillkomma och tjänsten förlängs i så fall i samma omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, telefon 0920-493445, e-post: jesper.stage@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 0920-492335, e-post: jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, din forskningsplan, CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov, och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga din magisteruppsats. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5015-2019
Sista ansökningsdag: 15 januari 2020