arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i ämnet Entreprenörskap och innovation

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Entreprenörskap och innovation söker en doktorand inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Industriell marknadsföring med ca sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för Entreprenörskap och innovation och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Redovisning och styrning, Kvalitetsteknik och logistik och Industriell marknadsföring. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.

Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet etablerades 2006 och har idag omkring 20 akademiker med en bred kompetensbas. Vår målsättning är att vara ett internationellt center för utveckling och spridning av framtidens idéer inom entreprenörskap och innovation. Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster och produktionslösningar, samt sätt att leda och organisera verksamheter. Forskningsgruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag (SMEs), policyskapare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer. För att förstärka vår forskning inom affärsmodellsinnovation söker vi nu en doktorand.

Ämnesbeskrivning

Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med ett specifikt fokus på företagets utveckling baserat på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller ledningsmodeller.

Projektbeskrivning

Projektet kommer att involvera samarbete med industrin och hantera praktiskt förankrade problem. Ett specifikt fokus kommer att läggas på process- och tillverkningsindustrier då de står för en stor del CO2-utsläpp, finns representerade i regionen och för närvarande mötes stora förväntningar på att utveckla och införliva mer hållbar teknik. Viktiga frågor kommer att fokusera på hur ny radikal teknologi såsom AI, blockkedjor eller nya produktionsteknologier kan tillämpas för att öka värdeskapandet och minska miljöpåverkan. Projektet inkluderar även att skapa en grund för industriell utveckling och kommunicera detta med deltagande företag genom workshops, utbildningskurser, manualer och akademiska publikationer.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär att vara del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar, såväl tillsammans med andra i forskargruppen som individuellt. Doktoranden kommer även att vara knuten till den nystartade Forskarskolan industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet som har hållbarhet och digitalisering som övergripande teman. Totalt kommer ett tiotal doktorander att rekryteras till forskarskolan under 2019 och 2020. Det vetenskapliga arbetet kommer för denna doktorandtjänst att ske inom ramen för ovan beskrivna projekt, och doktoranden kommer att ansvara för relationsbyggande och interaktion med industripartners. En doktorandtjänst innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, presentera forskningen nationellt och internationellt, samt vara delaktig i seminarieverksamhet i forskningsgruppen.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat som lämpligen har en ekonomie magisterexamen, civilekonomexamen eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande. Du har ett starkt intresse av det ovanbeskrivna forskningsprojektets fokus. Tjänsten kräver goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Goda kunskaper i svenska språket är meriterande. Samtidigt som tjänsten kräver god förmåga att nära samarbeta med övriga i projektgruppen kräver det likaså ett starkt eget driv för att självständigt kunna planera och leda eget arbete och vara ansvarig för att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Att doktorera handlar om att utveckla ny kunskap och därför behövs kreativitet och förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet. Forskningsprojektets industrinära karaktär med många partnerföretag kräver att du har hög social kompetens och är bra på att hantera olika intressenters förväntningar.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare för Entreprenörskap och innovation, Vinit Parida, +46 920-492469, vinit.parida@ltu.se och

Doktorand för Entreprenörskap och innovation, Lina Lindh, +46 920-492119, lina.linde@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. I ansökan bifogar du ett personligt brev där du reflekterar över projektets tema (ca en till två A4 sidor) samt varför du är lämplig doktorand för detta projekt. CV/meritförteckning, examensbevis (eller resultatintyg) och en uppsats/rapport/ex-jobb eller annan text som du skrivit som visar på din vetenskapliga kompetens ska bifogas. CV och personligt brev skall skriva på engelska.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Examensbevis ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5019-2019
Sista ansökningsdag: 10 januari 2020