arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander (3 st.) i Materialvetenskap (inom kompetenscentret FunMat-II)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Vi söker nu 3 st. doktorander i Materialvetenskap.

Dina arbetsuppgifter

FunMat-II är ett kompetenscentrum finansierat av VINNOVA (verket för innovationssystem) inom materialvetenskap och ytteknik vid Linköpings universitet med partners vid Uppsala universitet, forskningsinstitutet RISE och ett flertal svenska och internationella industripartners. Vid Linköpings universitet deltar avdelningarna för Nanostrukturerade material, Tunnfilmsfysik samt Teori och modellering.

Som doktorand i FunMat-II kommer du att bedriva tillämpningsinspirerad grundforskning om materialsyntes och materialbeteende. Arbetet är i första hand experimentellt. Du kommer att ingå i ett större forskarteam som gör kollaborativ forskning. Teammedlemmarna är från Linköpings universitet och industriföretag som är partners till centret. Du kommer att ingå i ett eller flera forskningsprojekt som leds av en senior forskare och en styrgrupp.

Projekt 1: Det här projektet handlar om att använda röntgenbaserade tekniker, till exempel högenergiröntgendiffraktion och röntgenabsorptionsspektroskopi, för att studera hårda och nötningståliga ytskikt som används bland annat på skärverktyg. Du kommer att samarbeta med flera industripartners. Projektledare är universitetslektor Lina Rogström.

Projekt 2: Inom det här projektet studeras de defekter som finns i hårda nitridskikt belagda med magnetronsputtring och arcförångning och dess påverkan på skiktets egenskaper, bland annat med avancerad elektronmikroskopi. Projektet sker i samarbete med industripartners. Projektledare är professor Magnus Odén.

Projekt 3: Detta projekt syftar till grundläggande forskning och utveckling av avancerade krombaserade nitrid- och karbidbeläggningsmaterial för tuffa miljöer för att motstå bestrålning, högtemperaturoxidation och korrosion för användning i kärnkraftverk. Projektet sker i nära samarbete med industripartners. Projektledare är biträdande professor Per Eklund.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Avdelningen för Nanostrukturerade material (Projekt 1 och 2) samt Tunnfilmsfysik (Projekt 3).

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå, civilingenjör Y, F, M, K, M. Sc. i fysik/material­vetenskap, eller liknande, eller motsvarande kvalifikationer, genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du talar och skriver engelska flytande.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 januari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat