arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandanställningar i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). JMG är Sveriges ledande och en internationellt framstående miljö för forskning om journalistik, medier och kommunikation. Institutionens forskare arbetar i huvudsak med frågor som knyter an till journalistik, kriskommunikation, medieanvändning och mediestruktur, organisationers kommunikation samt politisk kommunikation. Läs mer om JMG:s forskning här https://www.gu.se/jmg/var-forskning/forskargrupper-och-forskningsagenda

Arbetsuppgifter  

Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Målet är att hen ska skriva en vetenskaplig avhandling och på så sätt visa att hen utvecklat de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning och bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Anställningen syftar också till att utveckla doktorandens förmåga att omsätta sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. 

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. Inom anställningen kan det också bli aktuellt med institutionstjänstgöring, till exempel undervisning och administrativt arbete, med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid annan studietakt eller institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet  

För att antas till JMG:s forskarutbildning krävs att den sökande uppfyller något av följande krav:
 • Har en examen på avancerad nivå
 • Har minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
 • Har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, i Sverige eller utomlands. 
För examen och studier på avancerad nivå gäller att de ska vara i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller, om den sökande har studerat ett annat ämne, att hens uppsats har en klar inriktning mot journalistik, medier och/eller kommunikation. 

Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att hen kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt kunna delta aktivt i seminarieverksamheter och vid internationella konferenser.

Ansökan  

För att kunna söka tjänsten måste sökande registrera sig i Göteborgs universitets ansökningssystem, därefter kan ansökan laddas upp i systemet.

Ansökan ska innehålla följande: 
 • Ett personligt brev där den sökande beskriver sin bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen. Om sökande åberopar andra behörighetsmeriter än en examen på avancerad nivå ska det anges och motiveras i det personliga brevet.
 • CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg.
 • En kopia av den sökandes magister-/masteruppsats
 • En avhandlingsskiss där den sökande presenterar en idé för sin avhandling. Skissen ska beskriva det forskningsproblem som doktoranden vill studera, forskningsfrågor, det teoretiska ramverket och vilka metoder som den sökande avser att använda för att besvara forskningsfrågorna. Skissen får som mest omfatta 3 000 ord inklusive referensförteckning
 • I förekommande fall, kopior av den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter etc.).
 • Två rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner 
Godkända skrivspråk för alla underlag är svenska, danska, norska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning ska även originaltexten bifogas. 

Det åligger den sökande att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum beaktas ej. 

För övrig information och för att söka tjänsten, se den fullständiga annonsen på 
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat